Κανονισμοί

  Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Αρχείο

9η 
Τροποποίηση

Σύμφωνα με την από 201/15.04.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α.  που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1019/21.5.2024 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
     
8η Τροποποίηση

Σύμφωνα με την από 195/01.08.2023 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.  1/992/04.08.2023 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7η Τροποποίηση

Σύμφωνα με τις από  174/9.4.2020 και 178/28.01.2021 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α. που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.  6/904/26.2.2021 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6η Τροποποίηση

Σύμφωνα με την από 170/14.10.2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1/865/23.1.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5η Τροποποίηση

Σύμφωνα με τις από 163/04.05.2018 και 164/29.06.2018 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α.που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.15/824/19.07.2018 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

4η Τροποποίηση

Σύμφωνα με την από 161/06-12-2017  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.5/802/08-12-2017 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3η Τροποποίηση Σύμφωνα με την από 109/14-07-2016  (ΦΕΚ Β/4325/30.12.2016) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.9/773/20-12-2016 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2η Τροποποίηση

Σύμφωνα με την από 109/14-07-2016  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.17/766/06-10-2016 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

1η Τροποποίηση

Σύμφωνα με την από 46/05.02.2015  απόφαση της Δ.Ε.   Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 705/09.02.2015 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

  Παλαιότερες εκδόσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αρχείο
Αναθεωρημένη Έκδοση Κανονισμού Χρηματιστηρίου Α.Ε. 10.11.2014
11η Έκδοση

Σύμφωνα με την από 16.9.2014  απόφαση της Δ.Ε. Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.
20/693/22.9.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δείτε τις Τροποποιήσεις στο κείμενο του νέου κανονισμού 16.9.2014

10η Έκδοση Σύμφωνα με την από 7.11.2013  απόφαση Δ.Σ. Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.
10/672/31.1.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
9η Έκδοση Σύμφωνα με την από 25.7.2013  απόφαση Δ.Σ. Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 5/657/10.9.2013 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 8η Έκδοση

Σύμφωνα με την από 25.4.2013  απόφαση Δ.Σ. Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 2/645/30.4.2013 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την από 9.5.2013, απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1/647/22.5.2013 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 7η Έκδοση

Σύμφωνα με την από 25-4-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2/645/30-4-2013 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

6η Έκδοση

Σύμφωνα με την από 29.11.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 14/633/20.12.2012 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

5η Έκδοση

Σύμφωνα με την από 16.8.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 594/19.8.2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1841./19.8.2011).

4η Έκδοση

Σύμφωνα με την από 06.09.2010, απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α..

3η Έκδοση

Σύμφωνα με τις από 29.1.2009, 12.2.2009 και 3.3.2009 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.1/502/6.3.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)- μετά την 2η Τροποποίηση.

2η Έκδοση

Σύμφωνα με την από 17.9.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ./ 1/487/7.10.2008 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 2256 B /5-11-2008) - μετά την 1η Τροποποίηση.

1η Έκδοση

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ' αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008).

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων