Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

Ισχύουσα Έκδοση  Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Ισχύς 06-11-2023 -Αρχείο
Έκδοση 3η Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018) την από 25.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.και την υπ'αριθμ. 1000/31.10.2023 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/6249/31.10.2023)
Έκδοση 2η Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018) την από 28.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.και την υπ'αριθμ. 944/31.01.2022 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1064/10.03.2022)
Έκδοση 1η
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018) την από 22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ'αριθμ. 6/904/26.2.2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B1007/16.03.2021)

 

 

Προηγούμενες εκδόσεις  Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) -Αρχείο
Έκδοση 25η Σύμφωνα με την από 5/889/31.8.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 4295/02.10.2020)
Έκδοση 24η Σύμφωνα με την από 16/846/18.6.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 3140/07.08.2019)
Έκδοση 23η Σύμφωνα με την από 5/840/15.3.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1086/02.04.2019)
Έκδοση 22η Σύμφωνα με την από 16/824/19.7.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 3879/07.09.2018).
Έκδοση 21η  Σύμφωνα με την από 1/804/21.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 4655/29.12.2017).
Έκδοση 20η Σύμφωνα με την από 7/759/29.6.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 2130/11.07.2016).
Έκδοση 19η Σύμφωνα με την από 1/736/2.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 2558/26.11.2015).
Έκδοση 18η Σύμφωνα με την από 20/697/10.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 3175/26.11.2014).
Έκδοση 17η Σύμφωνα με την από 3/663/11.11.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 2971/22.11.2013).
Έκδοση 16η Σύμφωνα με την από 1/643/15.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 982/23.4.2013).
Έκδοση 15η Σύμφωνα με την από 20/611/28.2.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 618/6.3.2012).

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων