Αποφάσεις Δ.Σ. Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD)

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς  Αρχείο

 

Απόφαση 1

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες απόκτησης και λειτουργίας της ιδιότητας του Συμμετέχοντα.

06-11-2023

Απόφαση 2

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες πιστοποίησης Συμμετεχόντων - Πιστοποιημένοι Διακανονιστές.

22-11-2023

Απόφαση 3 Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης. 03-04-2024

Απόφαση 4

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κεντρικής Διατήρησης.

01-01-2024

Απόφαση 5

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού.

Δείτε Προηγούμενες Εκδόσεις της Απόφασης

19-12-2023

Απόφαση 6

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων.

12-04-2021

Απόφαση 7

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών και Άλλων Επιβαρύνσεων.

12-04-2021

Απόφαση 8

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

12-04-2021


Απόφαση 9

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Συνδέσεων & Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς.

12-04-2021

Απόφαση 10

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής.

12-04-2021

Απόφαση 11

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών & Λοιπών Εισπρακτικών Υπηρεσιών.

01-11-2021

 

Απόφαση 12

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κωδικοποίησης Αξιογράφων.

12-04-2021

Απόφαση 13

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Παροχής Κανονιστικών Εκθέσεων.

12-04-2021

Απόφαση 14

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ).

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

19-06-2023

Απόφαση 15

Παροχή της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων και Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

12-04-2021

Απόφαση 16

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων.

02-01-2023

Απόφαση 17

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου

28-03-2022

Απόφαση 18

 Τιμοκατάλογος Χρεώσεων

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

12-04-2021

Απόφαση 19

Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού

12-04-2021

Απόφαση 20

 Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Χρηστών

31-01-2023

Απόφαση 21

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες για τη διαχείριση καταστάσεων αθέτησης υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων.

06-11-2023

Απόφαση 22

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες για τον έγκαιρο και εύρυθμο διακανονισμό και τη μεταφορά των Αξιογράφων των πελατών και των Συμμετεχόντων σε άλλο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.»

19-12-2023

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων