Το AξIAline έιναι ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης των εκδοτριών (επικοινωνία της εκδότριας με το ATHEX GROUP), μέσω του οποίου μπορούν να λαμβάνουν τα αρχεία που χρειάζονται για την ενημέρωση του μετοχολογίου τους.

Αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή μέσω του ιστότοπου (Internet site) του ATHEX GROUP.

Βασικές Υπηρεσίες

Η ενημέρωση που μπορεί να λαμβάνει μια Εκδότρια μέσω του AξIAline αφορά σε:

 • Ανάκτηση Αρχείων
  • Μετοχολόγια,
  • Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση,
  • Δεσμεύσεις για άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης,
  • Κλασματικά υπόλοιπα εταιρικών πράξεων,
  • Χρηματικές διανομές,
  • Πράξεις μεταβίβασης,
  • Μετατροπή σε τίτλους
 • Πληροφόρηση
  • Χρεώσεις πράξεων μεταβίβασης,
  • Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

Πότε και πώς

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών μεταφέρει προς τις εταιρίες, ηλεκτρονικά, το σύνολο των πληροφοριακών αρχείων που σχετίζονται με το Μετοχολόγιό τους.

 • Καθημερινή λήψη αρχείων μεταβολών μετοχολογίου (TRN files).
 • Ενημέρωση για μεταβολές μετοχολογίου κατόπιν εταιρικής πράξης ή κατόπιν συγκεκριμένης αιτήσεως της εκδότριας,
 • Ενημέρωση για κλασματικά υπόλοιπα, δικαιώματα, κ.λ.π.

Η πρόσβαση στο σύστημα είναι συνεχής (7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα).

Πρόσβαση στο σύστημα έχει το φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εκδότρια, με τη χρήση συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης.

Δείτε την Ισχύουσα Γραμμογράφηση των Αρχείων (TRN, CRP) για την ενημέρωση του μετοχολογίου των εκδοτριών εταιριών, καθώς επίσης την Αίτηση για την Παροχή Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης μέσω του Axialine .

Η αίτηση υποβάλλεται:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση:

iss@athexgroup.gr,

Με ψηφιακή υπογραφή ή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μέσω της υπηρεσίας "Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου - Gov.gr (www.gov.gr)"

 • Μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (με φυσική υπογραφή) στη διεύθυνση:

                  Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. 

                 Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης Εκδοτριών

                  Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα

 

Για τη σύνδεσή σας με το Σύστημα AξΙAline επιλέξτε Εισηγμένες εταιρίες.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων