Ομόλογα

ΠΡΕΜΙΑΟ1

Ονομασία ομολόγου PREMIA Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
13 Ιουν 2024 94,349 0,00 0 - - 0 0 4,874
12 Ιουν 2024 94,349 0,00 0 - - 0 0 4,872
11 Ιουν 2024 94,349 0,00 21.000 94,349 93,001 19.815,83 6 4,87
10 Ιουν 2024 94,3495 0,00 31.000 94,4998 93,0035 29.442,43 5 4,868
7 Ιουν 2024 94,3499 0,00 0 - - 0 0 4,862
6 Ιουν 2024 94,3499 0,00 0 - - 0 0 4,861
5 Ιουν 2024 94,3499 0,00 0 - - 0 0 4,859
4 Ιουν 2024 94,3499 -0,16 16.000 94,3499 93,2001 15.100,54 5 4,857
3 Ιουν 2024 94,4989 1,41 23.000 94,4989 93,24 21.719,2 7 4,793
31 Μαϊ 2024 93,1855 -0,02 22.000 94,4994 93 20.724,96 5 5,34
30 Μαϊ 2024 93,2011 -0,90 32.000 94,35 93,1201 30.193,21 6 5,331
29 Μαϊ 2024 94,0512 -0,89 13.000 94,2999 93,2223 12.355,07 2 4,971
28 Μαϊ 2024 94,8992 0,00 0 - - 0 0 4,618
27 Μαϊ 2024 94,8992 1,49 2.000 94,8992 94,8992 1.917,43 1 4,616
24 Μαϊ 2024 93,5101 -0,94 3.000 93,5101 93,5101 2.834,24 2 5,188
23 Μαϊ 2024 94,3999 0,95 6.000 94,3999 94,3999 5.721,39 2 4,815
22 Μαϊ 2024 93,5104 0,00 19.000 93,5111 93,5101 17.944,31 6 5,183
21 Μαϊ 2024 93,5121 -1,46 1.000 93,5121 93,5121 944,38 1 5,181
20 Μαϊ 2024 94,899 0,93 8.000 94,899 93,5113 7.605,84 4 4,606
17 Μαϊ 2024 94,0281 -0,91 23.000 94,6999 93,5118 21.835,76 8 4,958
16 Μαϊ 2024 94,8899 0,73 23.000 94,8899 93,5105 21.756,31 3 4,603
15 Μαϊ 2024 94,2039 -0,10 5.000 94,8997 93,5101 4.754,14 3 4,882
14 Μαϊ 2024 94,3 0,05 5.000 94,3 94,3 4.758,56 1 4,841
13 Μαϊ 2024 94,25 -0,26 4.000 94,9899 93,5101 3.804,53 2 4,86
10 Μαϊ 2024 94,4999 0,58 21.000 94,9999 93,5101 19.911,07 5 4,752
9 Μαϊ 2024 93,9561 1,03 34.000 94,9599 93,0001 32.037,72 7 4,973
8 Μαϊ 2024 93,0004 0,51 21.000 93,0004 92,5309 19.609,33 4 5,368
2 Μαϊ 2024 92,5308 0,02 7.000 92,5308 92,5307 6.534,32 2 5,551
30 Απρ 2024 92,513 -2,10 1.000 92,513 92,513 933,22 1 5,554
29 Απρ 2024 94,4992 0,00 0 - - 0 0 4,735

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων