Ομόλογα

ΜΥΤΙΛΟ2

Ονομασία ομολόγου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Τελευταία ενημέρωση:17:25:03 (Οι τιμές εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση)
Τελευταία τιμή Όγκος Διαφορά Διαφορά % Αγορά Πώληση
Τιμή Όγκος Τιμή Όγκος
98,1 4.000 -0,05 -0,05 0 0 98,1 6.000
Υψηλό ημέρας Χαμηλό ημέρας Προηγούμενο κλείσιμο Συναλλαγές ημέρας
Συν. Όγκος Συν. Αξία
98,25 97,9 98,15 304.000 298.113,84
Αριθμός πράξεων ημέρας Πακέτα ημέρας
Αριθμός Όγκος Αξία
35
Συν. αριθμός χρεογράφων Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων Κεφαλαιοποίηση

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων