Δραστηριότητα

Κύριος σκοπός της είναι η κατοχή και διαχείριση των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω τιτλοποίησης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Έτος ίδρυσης 2020
Διεύθυνση Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33,  
Palais D' Ivoire House,2ος όροφος 
1066  Λευκωσία,
Κύπρος
Τηλέφωνο  +357 220 22738
Fax  +357 220 22739
Site URL https://www.cairomezz.com.cy
Email info@cairomezz.com
Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Company staff number  
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α PLUS
ISIN CY0109232112
Σύμβολο ΚΑΙΡΟΜΕΖ

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
Πληροφοριακό Έγγραφο 'Ενταξης

 

Ανακοινώσεις εταιρείας


Ένταξη των μετοχών της εταιρείας Cairo Mezz Plc στην Κατηγορία «ΕΝ.Α. PLUS» της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δείτε συνημμένη την ανακοίνωση της εταιρίας.

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν προσφορά, πρόσκληση, παρότρυνση, προτροπή για πώληση ή απόκτηση ή εγγραφή για την αγορά κινητών αξιών, ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με κινητές αξίες ή προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για επένδυση, γενικά, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας και από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της.
Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν, ούτε μπορεί να εκληφθούν, αμέσως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, προερχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ιστοσελίδας. Εφόσον πρόκειται για δημόσια προσφορά, αυτή πραγματοποιείται αφού έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, οπότε δηλώνονται ρητώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορά και πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του λήπτη τους, ο οποίος οφείλει να ενεργεί και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι ενεργεί, βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία, έχοντας κατανοήσει και αποδεχθεί την παρούσα αποποίηση ευθύνης.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων