Κώδικας Δεοντολογίας για Εκκαθάριση & Διακανονισμό

Η πρωτοβουλία αυτή, της οποίας ηγούνται τα Χρηματιστήρια, τα Αποθετήρια και οι Οίκοι Εκκαθάρισης, έχει σαν στόχο να προάγει τη διασυνοριακή συναλλακτική δραστηριότητα σε μετοχές ώστε με αυτό το τρόπο να συμβάλλει στην ενοποίηση των Ευρωπαϊκών αγορών μετοχών.

 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για Εκκαθάριση και Διακανονισμό

 


Ο Όμιλος Εταιρειών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. είχαν ενεργή συμμετοχή στην σύνταξη του Κώδικα, με την ιδιότητά τους ως Μέλη των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων FESE, ECSDA και EACH και έχουν υπογράψει τον Κώδικα.

 Τίτλος εγγράφου Αρχείο
 Δελτίο Τύπου Ομίλου ΕΧΑΕ
 ΧΑ - Κώδικας Δεοντολογίας για Εκκαθάριση και Διακανονισμό
 ΕΧΑΕ - Κώδικας Δεοντολογίας για Εκκαθάριση και Διακανονισμό
  - ΧΑ - Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας (6/2009, στα Αγγλικά)
  - ΕΧΑΕ - Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας (6/2009, στα Αγγλικά)

 


Η υλοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας

 

Διαφάνεια Χρεώσεων

Με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας τα μέτρα διαφάνειας χρεώσεων πρέπει να είναι σε εφαρμογή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006.

Αυτό θα επιτρέψει στους πελάτες τους να είναι σε θέση εκτιμούν εκ των προτέρων και να συσχετίζουν τις χρεώσεις που θα επιβαρυνθούν σε μια συναλλαγή μετοχών, και εκ των υστέρων να συμφωνούν τις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκαν με αυτές που έχουν ανακοινωθεί με βάση τιμοκατάλογο.

 Επεξηγηματικό Έγγραφο Τεχνικής Συνδεσιμότητας

 

 Υπηρεσίες Συναλλαγών από το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.  
  - Περιγραφή υπηρεσιών συναλλαγών
  - Παραδείγματα χρεώσεων συναλλαγών
 Δεν υφίστανται πολιτική εκπτώσεων και επιστροφών (discount and rebate schemes) στις χρεώσεις της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
   
 Έγγραφα Αναφοράς  
  - Κανονισμός ΧΑ
  - Απόφαση ΔΣ ΧΑ Αριθμός 24

 

 Υπηρεσίες Μετα-Διαπραγμάτευσης από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.  
  - Περιγραφή υπηρεσιών Μετα-Διαπραγμάτευσης
  - Συνοπτικός πίνακας χρεώσεων υπηρεσιών Μετα-Διαπραγμάτευσης
  - Παραδείγματα χρεώσεων Μετα-Διαπραγμάτευσης
  - Διαφάνεια τιμολογήσεων και πίνακας μετατροπής
  - Επεξηγήσεις (γλωσσάρι) επί διαφάνειας τιμολογήσεων και πίνακα μετατροπής
 Δεν υφίστανται πολιτική εκπτώσεων και επιστροφών (discount and rebate schemes) στις χρεώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια.
   
Έγγραφα Αναφοράς  
 - Κανονισμός Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
 - Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων
 - ΑΠΟΦΑΣΗ 1 - Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΣΑΤ
 - ΑΠΟΦΑΣΗ - Χρεώσεις για τη Διαχείριση Κινδύνων και Ασφαλειών (Επικουρικό Κεφάλαιο)
   
Μελέτη ΕΕ για τις τιμολογήσεις στις χρηματιστηριακές εργασίες - 16 Ιουλίου 2009  

H Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς (DG Market) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέλαβε το 2007 να διεξάγει μια μελέτη σε 18 χώρες της ΕΕ για να παρακολουθήσει τη μεταβολή των τιμολογήσεων στις χρηματιστηριακές εργασίες. Τη μελέτη, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέλαβε η εταιρεία OXERA Consulting. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν από την ΕΕ σήμερα στο παρόν αρχείο "EC final report Oxera".

Κατεβάστε το επεξηγηματικό σημείωμα της ΕΧΑΕ το οποίο παρουσιάζει τα πιο σημαντικά ευρήματα της μελέτης αναφορικά με την Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. 

 

Πρόσβαση και διαλειτουργικότητα

 Λεπτομερείς αρχές πρόσβασης και διαλειτουργικότητας προς εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας -  Δελτίο Τύπου (στα Αγγλικά)
 Αρχές Πρόσβασης και διαλειτουργικότητας - 28 Ιουνίου 2007 (στα Αγγλικά)

 


Διαχωρισμός Υπηρεσιών και Λογιστικός Διαχωρισμός

Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας, η υλοποίηση του διαχωρισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών (service unbundling) καθώς και ο λογιστικός τους διαχωρισμός (accounting segregation) πρέπει να έχουν εφαρμοστεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008.

Λόγω της υλοποίησης του διαχωρισμού των προσφερόμενων υπηρεσιων, όλα τα μέλη της ECSDA, καθώς έχουν υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας, έχουν συμφωνήσει από κοινού σχετικά με το ποιές υπηρεσίες θα διαχωριστούν, βάση του Κώδικα Δεοντολογίας. Αυτή η αμοιβαία συμφωνία αντικατοπτρίζεται και στο κοινό γλωσσάριο της ECSDA. Οι χρεώσεις που έχουν ανακοινωθεί δημόσια την 1η Ιανουαρίου 2008 αντικατοπτρίζουν την υλοποίηση, από την πλευρά του Ομίλου ΕΧΑΕ των υποχρεώσεών του σχετικά με τον διαχωρισμό των υπηρεσιών, που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2008, η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού του Κώδικα Δεοντολογίας.

 


Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας

 

 Απαλλακτική ρήτρα

 

Για επικοινωνία σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση: codeofconduct@helex.gr

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων