Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν την δυνατότητα αναζήτησης ανά επωνυμία και ανά χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο από τρείς μήνες).

Σημείωση: Σε αναζήτηση στοιχείων για όλες τις εταιρείες, παρακαλούμε ορίστε ως μέγιστο χρονικό διάστημα τους τρείς μήνες. Σε αναζήτηση στοιχείων για μία εταιρεία, το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα είναι 12 μήνες.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείαςΣυναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
B 7 Δεκ 2023 Α Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 160,00 50 8.000
Πλήθος: 1
   
B 7 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,60 81.429 130.524,58
Πλήθος: 1
   
B 7 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,61 81.429 130.839,04
Πλήθος: 1
   
B 6 Δεκ 2023 Α Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 163,00 122 19.886
Πλήθος: 1
   
B 6 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,63 18.817 30.718,46
Πλήθος: 1
   
B 6 Δεκ 2023 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 162,00 11 1.782
Πλήθος: 1
   
B 6 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,63 18.817 30.735,53
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Α Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 162,18 44 7.136
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,62 65.178 105.507,54
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,63 104.920 170.557,09
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Α Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 164,38 320 52.600
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,64 70.436 115.742,89
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,65 36.473 60.061,83
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
B 7 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΦΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,80 10.000 17.999,27
Πλήθος: 1
   
B 6 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,78 15.000 26.698,86
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,76 30.000 52.900
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΦΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,76 5.500 9.698,9
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1,78 35.000 62.220
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 6 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 1,70 722 1.226,57
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 6 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 6,13 5.000 30.670
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 6,15 46 282,9
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
B 7 Δεκ 2023 Α Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 539,98 201 108.535
Πλήθος: 1
   
B 7 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5,38 7.748 41.662,47
Πλήθος: 1
   
B 7 Δεκ 2023 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 547,63 261 142.931
Πλήθος: 1
   
B 7 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5,36 848 4.547,37
Πλήθος: 1
   
B 6 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5,50 29.170 160.306,52
Πλήθος: 1
   
B 6 Δεκ 2023 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 557,41 222 123.745
Πλήθος: 1
   
B 6 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5,47 4.955 27.127,74
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5,42 11.244 60.936,15
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 550,99 99 54.548
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5,35 1.156 6.187,97
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Α Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 532,20 25 13.305
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5,31 23.525 124.873,94
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 538,99 250 134.748
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5,33 6.248 33.305,65
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 6 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 6,58 9.961 65.543,38
Πλήθος: 1
   
A 5 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 6,48 896 5.809,98
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 6,37 3.069 19.536
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 17.603 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 16.050 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 46.595 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο Ιδιος 0,00 4.660 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 22.262 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 50.910 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 57.813 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 18.638 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 13.461 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 19.674 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 17.603 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 16.567 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 16.050 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 17.603 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 26.695 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 12.943 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 0,00 56.087 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΕΚΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 4.211 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 51.772 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 18.193 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 44.870 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 19.674 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΡΚΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 18.638 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 13.461 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 21.744 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΠΑΡΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 37.966 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 15.580 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΠΕΡΜΠΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 19.674 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 19.674 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 19.674 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 17.603 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 18.120 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 17.603 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΑΓΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων Ο Ιδιος 0,00 3.244 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 21.744 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 15.580 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 46.595 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 4.867 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 51.772 0
Πλήθος: 1
   
A 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 18.638 0
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
B 5 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,40 10.000 3.976,96
Πλήθος: 1
   
B 4 Δεκ 2023 Α Μετοχή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,40 10.500 4.211,03
Λόγος υποβολής
A. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)

Α. Αγορά / Απόκτηση
Π. Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)

 1. Απόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή
 2. Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζομένους και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών
 3. Ανάληψη ή άσκηση ανταλλαγής μετοχών
 4. Συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά
 5. Σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά
 6. Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants)
 7. Εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση χρεωστικών τίτλων
 8. Συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης
 9. Υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής εκτέλεσης των συναλλαγών
 10. Αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές
 11. Χορήγηση ή είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών
 12. Συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
 13. Συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του Συμβουλίου (1), εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
 14. Συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό έχει επενδύσει, εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
 15. Συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό
 16. Δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά
 17. Ενεχυρίαση ή δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων
 18. Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων