Στην παρούσα ενότητα δημοσιοποιούνται οι μεταβολές των Δικαιωμάτων Ψήφου  μετόχων εταιριών με μετοχές διαπραγματεύσιμες στις αγορές του ΧΑ, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από την 05/12/2016 και εφεξής. Τα στοιχεία που εμφανίζονται προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εταιριών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου των προαναφερόμενων ενημερώσεων έχουν οι εισηγμένες εταιρίες και οι υπόχρεοι μέτοχοι.

Για παλαιότερα στοιχεία ανατρέξτε εδώ.

Εμφάνιση μόνο μεταβολών
Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας


|
Συμμετοχές μετόχων ( ≥5% )
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΔΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 32,68 32,68 21 Αυγ 2000 -
ΛΑΔΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 18,9 18,9 1 Ιαν 1998 -
ΛΑΔΕΝΗ - ΜΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13,004 13,004 26 Ιαν 2004 -
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 9,821 9,821 5 Μαϊ 2008
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως αυτό διαμορφώθηκε από 5/5/2008 μετά την σύναψη σύμβασης κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) μεταξύ της Ελένης Ανεζουλάκη και του Ιωάννη Τεκέλογλου. Η μέτοχος Ελένη Ανεζουλάκη πριν την παραπάνω πράξη σύμβασης κατείχε ποσοστό 6,479% των δικαιωμάτων ψήφου και ο μέτοχος Ιωάννης Τεκέλογλου κατείχε ποσοστό 3,342% των δικαιωμάτων ψήφου αντίστοιχα.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 51,12 51,12 24 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Μοναδικός μέτοχος της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP 9,96 9,96 14 Δεκ 2020 Κατέρχεται του 10%
Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP έχει την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παραπάνω πελάτες της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, The Calleva Trust. Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP ενεργεί στο πλαίσιο διακριτικής διαχείρισης για τους πελάτες της, συμπεριλαμβάνοντας το δικαίωμα ψήφου για όλα τα πληρεξούσια.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 37,5 37,5 15 Ιουν 2021 Εταιρική πράξη
Ο κ. Βασιλάκης ελέγχει άμεσα ποσοστό 0,98% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα (μέσω των ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, Felix Holdings, Evertrans SA, Main Stream SA και Autohellas A.T.E.E.,) ποσοστό 36,52%.
SIANA ENTERPRISES COMPANY LTD 9,48 9,48 3 Φεβ 2010
Η συγκεκριμένη μεταβίβαση μετοχών, που πραγματοποιήθηκε μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), αποτελεί συναλλαγή συνδυαζόμενη με συμφέροντα προσώπων της οικογένειας Αθανάσιου Λασκαρίδη.
ALNESCO ENTERPRISES COMPANY LTD 9,48 9,48 3 Φεβ 2010
Η συγκεκριμένη μεταβίβαση μετοχών, που πραγματοποιήθηκε μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), αποτελεί συναλλαγή συνδυαζόμενη με συμφέροντα προσώπων της οικογένειας Παναγιώτη Λασκαρίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 5,55 5,55 15 Ιουν 2021 Εταιρική πράξη
Ο κ. Κωνσταντακόπουλος ελέγχει άμεσα ποσοστό 4,13% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα (μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρίας, Ateria Ventures Ltd )ποσοστό 1,41%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 19,38 19,38 3 Ιουλ 2013 -
ALPHA BANK Α.Ε. 17,75 17,75 3 Ιουλ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 30,494 30,494 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17,72 17,72 29 Απρ 2008 -
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,475 15,475 29 Απρ 2008 -
ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΟΥΚΙΑ 15,224 15,224 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA BANK Α.Ε. 91,53 91,53 11 Ιουν 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 9,0 9,0 13 Ιουλ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του N. 3864/2010.
PAULSON JOHN 7,32 7,32 2 Δεκ 2015
Η PAULSON & CO. INC. κατέχει έμμεσα, μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, ποσοστό 7,32% των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το ΤΧΣ (Ν. 3864/2010, άρθρο 7Α). Ο κ. JOHN PAULSON κατέχει έμμεσα, μέσω της εταιρίας ελέγχου του PAULSON & CO. INC, το ίδιο ποσοστό.

Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., στις 02.12.2015.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 25,087 25,087 24 Μαρ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Για τη λεπτομερή ανάλυση της έμμεσης συμμετοχής του υπόχρεου, παρά το γεγονός ότι ο υπόχρεος, κατά τη δήλωσή του, δεν εμπίπτει για όλα τα ανωτέρω στην έννοια της «Ελέγχουσας Επιχείρησης» σημειώνεται:i) Η ALPHA TRUST κατέχει πλέον συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 25,087% ?άμεση συμμετοχή: 1,321% και έμμεση συμμετοχή (με βάση τις παραγράφους (ε), (η) και (θ) του άρθρου 10): 23,766%, η οποία διευκρινίζεται περαιτέρω σταυπό ii) και iii) στοιχεία.ii)ΔιαχειριζόμενοιO.E.E. με συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 9,3781% με τη θυγατρικήALPHA TRUST LUXEMBOURG S.? r.l. να αποτελεί τον γενικό μέτοχο του διαχειριζόμενουΟ.Ε.Ε. ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF και το«ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF ?FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND»να κατέχει το 5,0646% επί των δικαιωμάτων ψήφου.iii) Διαχειριζόμενοι ΟΣΕΚΑ και διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια ιδιωτών πελατώνμε συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 14,3879%με τοΑ/Κ ALPHATRUSTHELLENICEQUITYFUNDνα κατέχει το7,5396% των δικαιωμάτων ψήφουενώ κανένα άλλο πρόσωπο/οντότητα δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το 5%
GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC 14,69 14,69 6 Φεβ 2019 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3%
Η Guaranty Finance Management LLC είναι ο διαχειριστής επενδύσεων της Guaranty Finance Investors LLC, και ως εκ τούτου μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Guaranty Finance Investors LLC. Ο κ. Donald M. Campbell είναι ο ελέγχων μέτοχος (controlling shareholder) της Guaranty Finance Management LLC.
REGINA COMPANY INC. 10,917 10,917 13 Ιουν 2013
Η εταιρία ελέγχεται από τον κ. Διαμαντή Διαμαντίδη.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 5,15 5,15 6 Φεβ 2019 Ανέρχεται του 5% -
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5,08 5,08 11 Οκτ 2013 -
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5,02 5,02 9 Αυγ 2019 Ανέρχεται του 5% -
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 5,0 5,0 13 Ιουν 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 13/6/2013.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,85 32,85 31 Ιουλ 2020 Εταιρική πράξη -
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 32,08 32,08 31 Ιουλ 2020 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται μέσω της εταιρίας "MLG INVESTMENTS LTD".
ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14,64 14,64 31 Ιουλ 2020 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28,1298 28,1298 25 Αυγ 2020 Εταιρική πράξη -
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22,344 22,344 25 Αυγ 2020 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα, λόγω της συμμετοχής της μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΒΑΡΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.»
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 33,11 33,11 1 Νοε 2012 -
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 31,84 31,84 28 Σεπ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,468 44,468 17 Ιουλ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα κατά ποσοστό 4,052% από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο και έμμεσα, κατά ποσοστό 40,416% μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH 36,3522 36,3522 15 Ιαν 2016
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την παράγραφο 2.2 της υπό στοιχεία 33/03.07.2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 15.01.2016 από τον Dr. Bernard Gr. Broermann και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH» (στο εξής από κοινού με τον Dr. Bernard Gr. Broermann, οι «Γνωστοποιούντες») και μητρική εταιρεία της «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH», ότι, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH» ανέρχεται πλέον σε περίπου 36,3522% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αντιστοιχεί σε 31.530.423 μετοχές.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 50,0 50,0 20 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 53.250.001 μετοχών (50% +1 μετοχή) και έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (11,33%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα) της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 61,33%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% την ΕΕΣΥΠ Α.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 11,33 11,33 20 Μαρ 2018
Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 53.250.001 μετοχών (50% +1 μετοχή) και έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (11,33%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ
PAULSON JOHN 9,99 9,99 30 Απρ 2014
Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Υπό την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Όλες οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας γνωστοποίησης κατέχονται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Paulson & Co. Inc.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 14,7 14,7 20 Οκτ 2021 Εταιρική πράξη -
Ε.Φ.Κ.Α. 10,3 10,3 20 Οκτ 2021 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 79,3832 79,3832 31 Ιουλ 2018 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται: (α) άμεσα 10,3061% και (β) έμμεσα 69,0771%, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας "MIG SHIPPING S.A."
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 11,8445 11,8445 31 Ιουλ 2018 Ανέρχεται του 10%
Από τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου, 25.559.429 κατέχονται άμεσα και 1.770 δικαιώματα ψήφου τα οποία η τράπεζα ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρασης.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MΟNDADORI INTERNATIONAL S.A. 41,66 41,66 22 Δεκ 2005 -
PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LTD 19,82 19,82 29 Σεπ 2021 -
ASOKA HOLDINGS LTD 18,57 18,57 12 Σεπ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 60,06 60,06 28 Ιουν 2019 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Η FELIXHOLDINGS S.ar.l., απέκτησε δια εισφοράς από τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη την κυριότητα της πλειοψηφίας των μετοχών της κοινοτικής εταιρείας Evertrans S.A.Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία FELIXHOLDINGS S.ar.l. ελέγχει πλέον έμμεσα (δια της αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών EvertransS.A. και MainStreamS.A.) 29.340.960 δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 60,06% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
FMR LLC 5,43 5,43 1 Ιαν 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Από την 1.1.2020, η "FidelityManagement & ResearchCompany" άλλαξε την επωνυμία της σε «FidelityManagement & ResearchCompanyLLC», οι δε εταιρείες FMRCo. Inc, FIMM και SelectCo έχουν επίσης συγχωνευθεί με την 'Fidelity Management & Research Company LLC". Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της AutohellasATEE, που κατείχε έμμεσα η "FMRLLC", κατά την 01.01.2020, ήταν 2.654.072 ή ποσοστό 5,43%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 5,02%. Στην εν λόγω γνωστοποίηση αναφέρεται ειδικότερα ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών και συγκεκριμένα της "FidelityManagement & ResearchCompany LLC" ανέρχεται σε 5,33% και συνυπολογίζεται στο ποσό που κατέχει η "FMRLLC".
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
JOANNOU & PARASKEVAIDES (INVESTMENTS) 23,77 23,77 20 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη -
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,817 19,817 1 Δεκ 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Ο Χρήστος Ιωάννου, πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας, κατέχει το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μέσω των εταιριών «CDSJ Holdings Limited», «CSME Holdings Limited», «Stejo Limited» και «JCGH Limited».
ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16,31 16,31 20 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη -
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 8,532 8,532 1 Δεκ 2020 Ανέρχεται του 5%
Ο κ. Χριστοδούλου, κατέχει το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μέσω της εταιρίας «MMLN 12 LTD.
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7,83 7,83 20 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας SAVETRANS HOLDINGS LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
STONEMAN HOLDINGS LTD 35,18 35,18 7 Δεκ 2018 Εταιρική πράξη
Η εταιρία ελέγχεται από τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη.
DOSON INVESTMENTS COMPANY 27,84 27,84 7 Δεκ 2018 Εταιρική πράξη -
CHARONIA HOLDINGS LTD 18,18 18,18 7 Δεκ 2018 Εταιρική πράξη
Η εταιρία ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8,93 8,93 7 Δεκ 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
Ε.Ε.Φ.Κ.Α. 12,4402 12,4402 7 Αυγ 2020 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάστηκε από την 1.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο και «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Περαιτέρω, δια της συγκεκριμένης διάταξης το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)» καταργήθηκε από την ίδια ημερομηνία και εντάχθηκε στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος κατέστη οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο6του Ν. 4670/2020?το οποίο εισήγαγε στον Ν. 4387/2016 νέο άρθρο 70Α ?όρισε ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους τουe-Ε.Φ.Κ.Α., ήτοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών αυτού, ως καθολικούς διαδόχους του.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 8,93 8,93 13 Απρ 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε κατόπιν της λύσης της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.) Α.Ε. και της αυτοδίκαιης περιέλευσης της κυριότητας του συνόλου της κινητής περιουσίας της στο Δημόσιο (άρθρο 50, παρ. 9 του ν. 3943/2011, ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011), στο Ελληνικό Δημόσιο.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,1 32,1 5 Μαρ 2015 -
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,57 20,57 6 Μαϊ 2010 -
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12,51 12,51 5 Ιουν 2013 -
ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 6,254 6,254 30 Ιουν 2006 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17,72 17,72 10 Οκτ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3%
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται: (i) άμεσα, ποσοστό 10,755% και (ii) έμμεσα, μέσω της εταιρείας PROLINE CONSULTANTS S.A., ποσοστό 6,969%.
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 13,814 13,814 1 Φεβ 2021 Ανέρχεται του 10%
Ποσοστό άμεσης συμμετοχής 6,845% και έμμεσης 6,969% μέσω της εταιρίας PROLINE CONSULTANT SA.
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5,176 5,176 13 Ιουλ 2020 Ανέρχεται του 5% -
CHRISTIAN COMAIR 5,034 5,034 16 Μαρ 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36,548 36,548 7 Αυγ 2013
Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 36,548%, αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 28,861% και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 7,687% μέσω της εταιρίας BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., ελεγχόμενη εταιρεία από τον κο Μπήτρο Γιάννη.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25,0 25,0 9 Δεκ 2008 -
ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗΔΑ 10,029 10,029 13 Ιουν 2008
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, όπως διαμορφώθηκε μετά από διάθεση δικαιωμάτων (αυτούσια διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας European Steel S.A. προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι -beneficial owners των μετοχών της).
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 6,2646 6,2646 4 Δεκ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 37,59 37,59 20 Δεκ 2019 Εταιρική πράξη
Ο κ. Φέσσας Θεόδωρος κατέχει το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ως εξής: (i) 30,93% άμεσα και (ii)6,66% έμμεσα, μέσω της 100% ελεγχόμενης εταιρίας "IVYDALE TRADING LIMITED".
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 16,82 16,82 20 Δεκ 2019 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ 27,893 27,893 29 Νοε 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 15,06 15,06 14 Ιουλ 2000 -
ALPHA BANK Α.Ε. 13,03 13,03 11 Ιουν 2013 -
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6,324 6,324 8 Μαϊ 2018 Ανέρχεται του 5% -
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 6,324 6,324 8 Μαϊ 2018 Ανέρχεται του 5% -
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ 5,52 5,52 12 Οκτ 2020 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 20,85 20,85 7 Ιαν 2011 -
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ 19,75 19,75 7 Ιαν 2011 -
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 7,1 7,1 11 Μαϊ 2021 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 79,78 79,78 21 Απρ 2021 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ELANATIS LTD 28,43 28,43 2 Σεπ 2015 Ανέρχεται του 20%
Ο κ. Διάκος ελέγχει έμμεσα το ανωτέρω ποσοστό, καθώς στις 2.9.2015 απέκτησε τον έλεγχο της Ελεγχόμενης Επιχείρησης, η οποία κατέχει άμεσα τον προαναφερθέντα αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία.
J & E INVESTMENTS LTD 26,3 26,3 26 Ιουλ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Η εταιρία "J&E INVESTMENTS LIMITED" ελέγχεται κατά 100% από τον κ. CHARALAMBOS SAMIR.
ΟΝΤΟΝΙ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 8,46 8,46 28 Ιουν 2011
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής ομολογιών εκ του από 06.09.2007 εκδοθέντος Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12,75 12,75 31 Ιουλ 2018 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ORASIS FUND SPC 12,256 12,256 31 Ιουλ 2018 Ανέρχεται του 10%
Σε συνέχεια της από 3/8/2018 γνωστοποίησης και ανακοίνωσης, το ORASIS FUND SPC, που κατέχει ποσοστό 12,256% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία ORASIS Capital, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία DFS Consultants Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από το WMSL Trust, του οποίου δικαιούχος είναι ο κύριος David Blair. Συνεπώς, το WMSL Trust και ο δικαιούχος του, κύριος David Blair, ελέγχουν δικαιώματα ψήφου επί της CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. κατά ποσοστό 12,256%.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5,0684 5,0684 2 Απρ 2020 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
THE KAR-TESS GROUP 23,3 23,3 19 Ιουν 2013
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας KAR-TESS HOLDING.
THE COCA-COLA COMPANY 23,2 23,2 19 Ιουν 2013
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας CCHBC GROUPING, INC.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33,9 33,9 6 Δεκ 2005 -
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,09012 31,09012 29 Ιουν 2021
Το ποσοστό του μετόχου κ. ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ Χ. αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή 0,00012%, και (β) έμμεση συμμετοχή 31,09%, μέσω της εταιρίας ΒANSARA TRADING S.A.
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 9,01 9,01 31 Μαρ 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 26,691 26,691 14 Μαϊ 2021
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται ως εξής: 26,00% μέσω της ΚΕΜ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ και 0,691% μέσω άλλης ατομικής μερίδας της οποίας κατέχει τα δικαιώματα ψήφου.
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 24,134 24,134 14 Μαϊ 2021
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται ως εξής: 24,048% μέσω τριών ΚΕΜ και 0,085% μέσω της ατομικής μερίδας του κου ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 7,301 7,301 14 Μαϊ 2021
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται ως εξής: 3,648% μέσω της KEM ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ και 3,652% μέσω δύο άλλων ΚΕΜ
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΑΪΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 77,45 77,45 27 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 32,73 32,73 28 Απρ 2017 Εταιρική πράξη -
ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 21,27 21,27 28 Απρ 2017 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό αναλύεται ως εξής: (α) άμεσο ποσοστό: 9,00%, (β) έμμεσο ποσοστό 12,27% ως εξής: 10,22% μέσω της ελεγχόμενης από τον κ. Ρούμπα Θωμά TEVACOM Α.Ε., 1,83% μέσω της συζύγου του Θεοδώρας Παππά, και 0,22% μέσω της θυγατέρας του Ευαγγελίας Ρούμπα.
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14,15 14,15 28 Απρ 2017 Εταιρική πράξη -
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6,9 6,9 28 Απρ 2017 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58,631 58,631 2 Οκτ 2015 -
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΔΙΑ Α.Ε.) 9,988 9,988 2 Οκτ 2015
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας: ο κ. Συνατσάκης α) κατείχε προ της ως άνω μεταβίβασης 9.309.812 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 58,631 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) στην Εκδότρια Δομική Κρήτης Α.Ε. και β) κατέχει 13.804 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 5,63 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.»), τα οποία σε συνδυασμό με τις 1.189.9710 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 48,50 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.») τα οποία κατέχει η ελεγχόμενη από τον κύριο Συνατσάκη όπως αναλύθηκε ανωτέρω, Εκδότρια Δομική Κρήτης Α.Ε., παρέχουν στον κύριο Συνατσάκη τη δυνατότητα εμμέσου ελέγχου της «ΔΙΑ Α.Ε.» και, κατ' επέκταση, αυξάνουν το ελεγχόμενο από τον κύριο Συνατσάκη ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας Δομική Κρήτης Α.Ε. κατά το αποκτώμενο δυνάμει της ανωτέρω μεταβίβασης ποσοστό 9,988%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 46,6 46,6 10 Ιουν 2010 -
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 24,97 24,97 13 Μαϊ 2021 Κατέρχεται του 25%
Το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται άμεσα σε 3,21% και έμμεσα σε 21,76% μέσω της Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23,16 23,16 25 Οκτ 2011 -
ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ Ζ., ΒΟΛΑΚΑ Ε., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Μ., ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ι. 20,011 20,011 12 Οκτ 2009
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, οι εν λόγω μέτοχοι τελούν σε συμφωνία για συντονισμένη ενέργεια και κατέχουν αθροιστικά το ανωτέρω ποσοστό.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19,75 19,75 19 Ιουλ 2006
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς των μετοχών του αποβιώσαντος μετόχου Παϊρη Αναστασίου.
ΠΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,59 15,59 24 Οκτ 2003 -
ΠΑΙΡΗ ΔΩΡΙΣ 10,04 10,04 20 Ιαν 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. 17,676 17,676 7 Απρ 2021 Κατέρχεται του 20% -
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 13,183 13,183 7 Νοε 2013
Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας επήλθε καθώς η εταιρία ΑΕΓΕΚ Α.Ε. μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) το σύνολο των μετοχών της εκδότριας στην ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 5,851 5,851 12 Νοε 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 80,52 80,52 1 Ιαν 1998 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19,0 19,0 1 Ιαν 1998 -
ΚΑΛΠΙΝΗ ΕΛΒΙΡΑ 11,0 11,0 1 Ιαν 1998 -
ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8,49 8,49 29 Δεκ 2011 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36,91 36,91 27 Ιουλ 2021 Εταιρική πράξη -
ΚΑΤΣΙΩΤΗ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 13,074 13,074 4 Δεκ 2017 Γονική Παροχή -
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 11,51 11,51 5 Ιαν 2021 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11,51 11,51 5 Ιαν 2021 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 63,8 63,8 24 Μαρ 2009
Το ανωτέρω ποσοστό του μετόχου ήτοι 63,80% σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω των εταιριών AMERIA INVESTMENTS INC. και ILIUM S.A.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
REGGEBORGH INVEST B.V. 29,8474 29,8474 23 Αυγ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 29,7841 29,7841 12 Οκτ 2021
Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, ελέγχουν από κοινού και δρουν συντονισμένα, την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχει την ICEBERG CAPITAL LIMITED, και η οποία, με τη σειρά της ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED. Επιπλέον, αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε σχέση με τα συμφέροντα τους στην εταιρία και μέσω της εταιρίας KILOMAN.
ATLAS NV 9,798 9,798 17 Ιουν 2021 Ανέρχεται του 5%
Η ATLAS NV, ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ 35,27 35,27 9 Αυγ 2005
Η ανωτέρω μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αύξηση της διασποράς των μετοχών της εταιρίας.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 17,603 17,603 30 Απρ 2002 -
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10,38 10,38 28 Σεπ 2000 -
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ 7,13 7,13 8 Ιουλ 2005
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 84,78 84,78 27 Απρ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 74,87 74,87 28 Μαρ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται από τον κ. Κιτσικόπουλο ατομικά και 71,65% μέσω της Κ.Ε.Μ., ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
REMCO HOLDINGS Α.Ε 50,29 50,29 7 Ιαν 2014 -
ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε. 21,6 21,6 7 Ιαν 2014 -
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17,75 17,75 31 Δεκ 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19,63 19,63 1 Ιουλ 2021 Κατέρχεται του 20% -
ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9,6 9,6 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
AXXION S.A. 6,83 6,83 18 Ιουν 2021 Ανέρχεται του 5%
Η Axxion S.A. ενεργεί ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων για λογαριασμό του fund SQUAD - GROWTH και του fund SQUAD - Aguja Oppurtunities. Ειδικότερα, το fund SQUAD - GROWTH κατέχει 1.500.000 μετοχές (5%) και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και το fund SQUAD - Aguja Oppurtunities κατέχει 550.000 μετοχές (1,83%) και ισάριθμα δικαιώματα
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6,7 6,7 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6,6 6,6 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,0 6,0 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6,0 6,0 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
SQUAD - GROWTH 5,0 5,0 4 Σεπ 2020 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65,67 65,67 16 Μαρ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P. 6,05 6,05 17 Σεπ 2020 Ανέρχεται του 5%
Η "BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P." ελέγχεται από την "Barca Capital Partners LLC", η οποία με τη σειρά της ελέγχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων της ψήφου από τον Ryan Floyd και οι οποίοι ελέγχουν εμμέσως το ανωτέρω πσοσοστό δικαιωμάτων ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
FAIRFAX FINANCIAL GROUP 33,47 33,47 14 Ιουλ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα, μέσω μετοχών που κατέχουν θυγατρικές της εταιρίες. Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ (Ν. 3864/2010).
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 31,71 31,71 7 Νοε 2019 Κατέρχεται του 33,33%
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα, μέσω μετοχών που κατέχουν θυγατρικές της εταιρίες. Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ (Ν. 3864/2010).
HELIKON INVESTMENTS LTD 5,17 5,17 16 Ιουλ 2021 Ανέρχεται του 5% -
THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. 5,1356 5,1356 1 Δεκ 2020 Ανέρχεται του 5%
Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC») και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. και λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλων ομαδοποιημένων επενδυτικών οχημάτων, καθώς και μεμονωμένων ιδιωτών και θεσμικών πελατών. Η CRMC και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω των τριών διευθύνσεων, Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία τεσσάρων εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («Εταιρείες Διαχείρισης CGII»): της Capital International, Inc., της Capital International Limited, της Capital International S?rl και της Capital International Κ.Κ. Οι Εταιρείες Διαχείρισης CGII και η CB&T λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες και σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&Τ είναι μια εδρεύουσα στις Η.Π.Α. εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία είναι εγγεγραμμένη ως σύμβουλος επενδύσεων και εποπτευόμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. συνδεδεμένη τράπεζα. Ούτε η CGC ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατέχουν μετοχές της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι προαναφερθείσες μετοχές που αναφέρονται σε αυτή τη Γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική διαχείριση επενδύσεων μίας ή περισσοτέρων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται ανωτέρω.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
WITTIG BETH 20,532 20,532 5 Ιουλ 2016
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 05/07/2016. Η κα. BETH WITTIG είναι ελέγχων μέτοχος με ποσοστό 100% της WW INVESTMENTS LLC, στην οποία ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχο.
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 14,077 14,077 26 Ιουν 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., στην οποία ο κ. Παντελής Σκαρλάτος (ελέγχων εταίρος με ποσοστό 95%) ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχό της.
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11,281 11,281 30 Ιουν 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 9,748 9,748 19 Απρ 2016 -
ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ 9,51 9,51 19 Απρ 2016 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27,0395 27,0395 13 Σεπ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Από τις συνολικές μετοχές της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,123.761 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ' εφαρμογή του άρθρου 7α του ν. 3864/2010, όπως ισχύει.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15,0 15,0 11 Μαϊ 2016 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 8,941 8,941 19 Οκτ 2018 Ανέρχεται του 5%
Από το ποσοστό αυτό,το 5,629% κατέχεται άμεσα και το υπόλοιπο 3,312% έμμεσα μέσω των τριών τέκνων της, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ασκούνται βάσει γενικού πληρεξουσίου, από την κα. Ευδοκία Κωνσταντινίδη και τον σύζυγο της κο. Ερρίκο Σάρπ.
ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5,4538 5,4538 26 Μαϊ 2015
Το ανωτέρω ποσοστό ήτοι 5,4538% ελέγχεται άμεσα και έμμεσα από τον κ. Λεκκάκο.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 38,71 38,71 31 Μαρ 2012 -
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37,31 37,31 31 Μαρ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 33,34 33,34 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,647 13,647 31 Αυγ 2011 -
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 7,444 7,444 13 Σεπ 2010 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 29,18 29,18 28 Δεκ 2012 -
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,75 16,75 24 Δεκ 2012 -
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,289 16,289 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
COLLINS STEWART (CI) LTD 5,107 5,107 19 Απρ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50,1948 50,1948 23 Απρ 2019 Ανέρχεται του 50% -
CREDIT SUISSE GROUP 26,27 26,27 8 Απρ 2009
Η εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μετά από σχετική ενημέρωση που της έγινε, ανακοινώνει ότι η CLARIDEN LEU AG , ως μέλος του ομίλου CREDIT SUISSE GROUP, απέκτησε 1.000 μετοχές της Εταιρείας, στις 08.04.2009. Η ως άνω κατέχει 1.098.360 μετοχές και ως εκ τούτου ο όμιλος CREDIT SUISSE GROUP κατέχει 1.098.360 έμμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 26,27%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΕΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,107 36,107 16 Απρ 2020 Ανέρχεται του 33,33% -
ΚΕΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 36,107 36,107 16 Απρ 2020 Ανέρχεται του 33,33% -
ΚΕΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,33 14,33 2 Ιουν 2021 Ανέρχεται του 10% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35,06 35,06 28 Νοε 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται: (α) άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο 20,795% και (β) έμμεσα: (i) διαμέσου της Lamelia Enterprises Limited, της οποίας ο ίδιος κατέχει το 100% των μετοχών καθώς και τον πλήρη έλεγχο, ποσοστό 11,277% και (ii) διαμέσου της Cordial Worldwide Limited, ποσοστό 2,99%.
FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 16,369 16,369 29 Οκτ 2018 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Η εταιρεία με την επωνυμία Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. (θυγατρική της Fosun International Limited) πώλησε στην Fosun Industrial Holdings Limited (100% θυγατρική της Fosun International Limited και ασκούσα τον έλεγχο επί της Fosun Industrial Holdings Limited) 12.500 μετοχές με δικαιώματα ψήφου που κατείχε ως μοναδική μέτοχος της FF Investment Luxembourg 1 S.a.r.l. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η Fosun Industrial Holdings Limited κατέχει εμμέσως το 13,887% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 9.296.758 μετοχές/δικαιώματα ψήφου) και ανερχόμενη κατ' αυτό τον τρόπο άνω του ορίου του 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ο νόμος προβλέπει, ενώ η Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή/δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Η Fosun International Limited κατείχε άμεσα και έμμεσα μέσω θυγατρικών της εταιρειών και ελεγχόμενων οντοτήτων της ποσοστό 16,369% στην Εταιρεία.
JP MORGAN SECURITIES PLC 9,76 0,21 9,97 21 Σεπ 2020 Ανέρχεται του 5%
Η J.P. Morgan Securities Plc είναι ελεγχόμενη εμμέσως από την JP Morgan Chase & Co.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΟΥΡΛΗ ΔΑΦΝΗ 17,3692 17,3692 22 Μαρ 2018 Κατέρχεται του 20% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
TRUAD VERWALTUNGS AG 48,55 48,55 16 Νοε 2017 Εταιρική πράξη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρίας την 16/11/2017, η εταιρία Truad Verwaltungs AG, υπό την ιδιότητά ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), ελέγχει έμμεσα ποσοστό 48,55% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Τα ως άνω δικαιώματα ψήφου κατέχονται από το Εμπίστευμα μέσω του ελέγχου από την Truad Verwaltungs ΑG της 100% θυγατρικής της Torval Investment Corp., η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Lavonos Ltd., η οποία ελέγχει: α) την κατά 100% θυγατρική της Boval Limited, η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Boval S.A., η οποία ελέγχει: i) άμεσα ποσοστό 48,51% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας και ii) έμμεσα, μέσω ελέγχου της Eagle Enterprises Α.Ε., ποσοστό 0,003% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας (ο έλεγχος της Eagle Enterprises επιτυγχάνεται ως εξής: μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της Lavonos Ltd. Boval Limited, η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Boval S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν ποσοστό 100% της Rondo Holding S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν κατά 100% την Eagle Enterprises Α.Ε.) β) ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Thrush Investments Holdings Ltd., η οποία ελέγχει άμεσα ποσοστό 0,02% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, και γ) ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Tinola Holding S.A., η οποία ελέγχει ποσοστό 0,02% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση,η Truad Verwaltungs A.G.ελέγχει και ασκεί τα ως άνω δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να λαμβάνει οδηγίες ή εντολές από τους δικαιούχους του Εμπιστεύματος ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο και δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει την Truad Verwaltungs AG, σύμφωνα με την έννοια του ν. 3556/2007.
ALPHA BANK Α.Ε. 5,95 5,95 16 Νοε 2017 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38,22071 38,22071 1 Μαρ 2013 -
ΒΕΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13,16 13,16 24 Ιουλ 2013
Το εν λόγω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 13,16%, που κατέχει ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Βελάνης, είναι έμμεση συμμετοχή μέσω της εταιρείας BLAKE WORLDWIDE S.A.
ΜΙΛΤΟ ΝΤΕΡ ΚΡΙΚΟΡΙΑΝ 5,02 5,02 31 Ιουλ 2017 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29,7542 29,7542 16 Απρ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα 16,0276% και έμμεσα 13,7265%.
LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L. 7,5985 7,5985 12 Μαρ 2021 Ανέρχεται του 5%
Η εταιρία LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κα. Άννα Μαρία Λουίζα Λάτση, η οποία και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6,5018 6,5018 11 Ιουν 2021 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΕΦΑΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΕΦΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 97,95 97,95 20 Οκτ 2021 Δημόσια Πρόταση -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,66 20,66 27 Σεπ 2007 -
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10,94 10,94 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΜΠΑΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10,24 10,24 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10,05 10,05 10 Απρ 2008 -
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5,00017 5,00017 21 Νοε 2012
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Μακρίδη Αλέξανδρου, ήτοι 5,00017%, κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρείας "Μ.Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.", στην οποία ασκεί τον πλήρη έλεγχο.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΚΥΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΗ, HAWKEYE HOLDING LTD 50,462 50,462 11 Δεκ 2019 Ενδοομιλική Συναλλαγή
Το ανωτέρω ποσοστό ελέγχεται άμεσα και έμμεσα από τους ΓΡΗΓΟΡΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΟ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, HAWKEYE HOLDING LTD., SKYLUX S.A.,RIGATTE S.A., ZALEK S.A., TEMPUS REAL ESTATE HOLDINGS LTD, ΛΕΝΙΔΙ Α.Ε., ΓΡΗΓΟΡΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ και ΕΛΠΙΝΙΚΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας στις 13/12/2019.
FMR LLC 10,59 10,59 1 Ιαν 2020 Ενδοομιλική Συναλλαγή -
HOLD ALAPKEZELO ZRT 5,06 5,06 19 Οκτ 2021 Ανέρχεται του 5%
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται έμμεσα.
KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY 5,026 5,026 13 Μαϊ 2009 -
SWEDBANK ROBUR FONDER AB 5,01 5,01 22 Σεπ 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
SAZKA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD 44,11 44,11 17 Μαρ 2021 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Η SAZKA Entertainment AG, εταιρεία συσταθείσα κατά το δίκαιο της Ελβετίας, η οποία ελέγχεται σε απώτατο επίπεδο από το VALEA FOUNDATION (καθώς η KKCG AG κατέχει το σύνολο των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Entertainment AG), στις 17 Μαρτίου 2021 κατέστη κατά 100% μέτοχος της SAZKA Group a.s. Η εν λόγω μεταβίβαση των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της SAZKA Group a.s. δεν είχε ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ελέγχονται από το VALEA FOUNDATION και τις οντότητες που ελέγχονται από το VALEA FOUNDATION και ενεργούν σε συντονισμό μαζί του. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι σήμερα, μέσω των άμεσων συμμετοχών στην Εταιρεία αφενός της SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited) και αφετέρου της SAZKA Group a.s., το VALEA FOUNDATION και εκάστη εκ των λοιπών οντοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω ελέγχουν εμμέσως, δυνάμει του μεταξύ τους συντονισμού, συνολικά 150.604.126 μετοχές της ΟΠΑΠ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 44,11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,3 0,04 5,34 4 Μαρ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται έμμεσα.
SMALLCAP WORLD FUND 5,09 5,09 7 Ιουλ 2021 Ανέρχεται του 5% -
THE LONDON AND AMSTERDAM TRUST COMPANY LTD 5,01 5,01 27 Νοε 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
POIH INVESTMENTS LTD 45,47 45,47 20 Ιουλ 2016
Κατόπιν της από 20/07/2016 γραπτής ενημέρωσης των POIH S.A. & POIH INVESTMENTS LIMITED προς την εταιρία, το χρονικό διάστημα 22/12/2010 - 20/07/2016 η τελευταία αύξησε την συμμετοχή της πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίησή της με ημερομηνία 22/12/2010. Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η POIH INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία έμμεσα μεταβλήθηκε από 40.984% σε 45.470%. Να σημειωθεί ότι ποσοστό 2.842% των δικαιωμάτων ψήφου αποκτήθηκε την περίοδο από 01/01/2016 έως 19/07/2016.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 35,477 35,477 10 Φεβ 2012
Σε συνέχεια των από 25.01.2012, 15.02.2012 και 11.5.2012 ανακοινώσεων περί μεταβίβασης ποσοστού 35,477% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο, στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ)», το Ελληνικό Δημόσιο γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την 206/25.04.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ 1363/Β΄), τα παραπάνω δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται από το ΤΑΙΠΕΔ. Το Ελληνικό Δημόσιο, ελέγχοντας 100% το ΤΑΙΠΕΔ, ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
DEUTSCHE TELEKOM AG 45,0 45,0 30 Μαϊ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 5,0 5,0 30 Μαϊ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει α)άμεσα, 4.901.507 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 1%) και β) έμμεσα, μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 19.606.015 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 4%).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,48 31,48 12 Ιαν 2011 -
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 27,92 27,92 25 Ιουλ 2014 -
ΛΑΠΠΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 10,79 10,79 24 Δεκ 2018 Ανέρχεται του 10%
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται άμεσα σε ποσοστό 2,838% και έμμεσα, μέσω της εταιρίας «MUTSAFE LTD», σε ποσοστό 7,955%.
SMALLCAP WORLD FUND 5,002 5,002 19 Μαϊ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIRTUS SOUTH EUROPEAN FUND 35,11 35,11 6 Σεπ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Επί των ως άνω δικαιωμάτων ψήφου, υφίσταται έμμεση συμμετοχή, δυνάμει του άρθρου 10 περ. (η) του Ν. 3556/2007, της ιδιωτικής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Virtus International Partners LP (εφεξής: η «V.I.P.») με έδρα στα Cayman Islands, η οποία δύναται, δυνάμει σύμβασης διαχείρισης, να ασκεί τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της και χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες του VSEF. Απώτερος ελέγχων της V.I.P., κατά την έννοια του άρθρου 10 περ. (ε) του Ν. 3556/2007, είναι ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, μέσω των ενδιάμεσων εταιρειών Papco με έδρα στα Cayman Islands καθώς και Virtueco Limited με έδρα στην Κύπρο.
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25,86 25,86 4 Αυγ 2021 Εταιρική πράξη -
TRUAD VERWALTUNGS AG 17,83 17,83 4 Αυγ 2021 Εταιρική πράξη
Η εταιρεία Truad Verwaltungs AG υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα») γνωστοποίησε στην Εταιρεία στις 04.08.2021 δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3556/2007 ότι εξαιτίας της ίδιας ως άνω εταιρικής πράξης το ποσοστό συμμετοχής που ελέγχει έμμεσα κατήλθε του έως εκείνη την ημέρα συνολικού ποσοστού 67,64% στο 17,83% που αντιστοιχεί σε 5.613.337 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα από ελεγχόμενες εταιρείες της Truad Verwaltungs AG και συγκεκριμένα από την Thrush Investment Holdings Limited, η οποία κατέχει το 16,94% και από την Tinola Holding Sarl, η οποία κατέχει το 0,89% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΪΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50,95 50,95 4 Δεκ 2009 -
ΧΑΪΔΑ ΛΥΔΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
ΧΑΪΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΟΥΛΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
ΧΑΪΔΑ ΙΟΥΛΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50,31 50,31 15 Σεπ 2017 Εταιρική πράξη -
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6,25 6,25 25 Σεπ 2015 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70,793 70,793 12 Μαρ 2014
Η Αυστριακή ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «LYKOS AG» υπέβαλλε στις 10/12/2013 προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Λύκος είναι ιδρυτής και ο μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντα (της εταιρίας «LYKOS AG») και συνεπώς πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτόν.Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 70,793%, κατέχεται άμεσα από τον Προτείνοντα και έμμεσα από τον κ. Νικόλαο Λύκο.
ΛΥΚΟΥ ΟΛΓΑ 8,5 8,5 9 Ιουν 1999 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
AJOLICO TRADING LTD 78,6 78,6 29 Μαϊ 2017 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29,03 29,03 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής του ανέρχεται σε 22,06% και της έμμεσης σε 6,97% μέσω των εταιριών ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε (5,31%) και INTERBROKERS A.E. (1,66%).
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 14,24 14,24 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13,46 13,46 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,07 6,07 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Ποσοστό άμεσης συμμετοχής 5,92% και έμμεσης 0,15% μέσω της εταιρίας VIOSTIK CHEMICALS LTD.
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 5,08 5,08 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5,08 5,08 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 29,48 29,48 26 Ιουλ 2021 Ανέρχεται του 25% -
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28,45 28,45 5 Αυγ 2019 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό ελέγχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
TRAL LTD 5,0435 5,0435 31 Αυγ 2018 Ανέρχεται του 5%
Ο κ. Τρύφων Αλευρίτης κατέχει κατά 100% την εταιρία TRAL LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26,58 26,58 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ 24,39 24,39 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13,54 13,54 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5,58 5,58 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 23,877 23,877 12 Ιουλ 2021 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη και «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Στις 12/07/2021 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 18.146.780 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως «INTΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. ?INTRACOM HOLDINGS?) από την μερίδα του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη στη μερίδα της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», η οποία έχει μοναδική μέτοχο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. ?K-SYSTEMS?), της οποίας μόνος μέτοχος είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8,731 8,731 6 Ιουν 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 37,79 37,79 4 Αυγ 2021 Εταιρική πράξη -
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14,79 14,79 4 Αυγ 2021 Εταιρική πράξη
Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει άμεσα 167.624 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,35% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας και περαιτέρω ως μοναδικός μέτοχος ελέγχει την STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED και έτσι κατέχει άμεσα και έμμεσα 7.101.997 δικαιώματα ψήφου και μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,79% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12,69 12,69 4 Αυγ 2021 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω της 100% ελεγχόμενης εταιρείας ADAMAS GROUP LIMITED.
DANECH ESTATE LTD 8,98 8,98 4 Αυγ 2021 Εταιρική πράξη
Η DANECH ESTATE I LTD δεν ελέγχεται από κάποιο πρόσωπο καθόσον οι μετοχές της κατέχονται κατά 50% από την εταιρεία XAVIER INVESTMENTS S.A. και 50% από την εταιρεία AL MAVA HOLDING S.A. και οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Σημειώνεται ακόμη ότι ο κ. Λουκάς Λαζαράκης, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την XAVIER INVESTMENTS S.A., και ο κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την AL MAVA HOLDING S.A.
ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8,28 8,28 22 Απρ 2021 Ανέρχεται του 5%
Από το ανωτέρω ποσοστό, 8,000% τηρείται στην ατομική του μερίδα και 0,280% τηρείται στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) που διατηρεί με συνδικαιούχους τα τέκνα του Κωνσταντίνο Σουρέτη και Αθανασία Σουρέτη.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 20,26 20,26 12 Ιουλ 2021 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου κατέχετε έμμεσα μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών : o «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη και «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 5,54 5,54 14 Απρ 2021 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
INTESA SANPAOLO S.P.A. 5,0135 5,0135 27 Ιουλ 2009
Η INTESA SANPAOLO S.P.A. κατέχει τις μετοχές αυτές για λογαριασμό πελατών της, ουδείς εκ των οποίων κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,113 25,113 20 Ιουν 2012
Μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών της εταιρίας.
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 9,679 9,679 23 Οκτ 2000 -
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9,447 9,447 23 Οκτ 2000 -
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 5,029 5,029 20 Ιουν 2012
Μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών της εταιρίας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19,36 19,36 18 Μαρ 2021 Κατέρχεται του 20%
Ο κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης κατέχει έμμεσα το ανωτέρω ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο έχει τον έλεγχο της μετόχου εταιρίας «TANOCERIAN MARITIME S.A.».
FMR LLC 11,6 11,6 1 Ιαν 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Από την 1.1.2020, η "Fidelity Management & Research Company" άλλαξε την επωνυμία της σε «Fidelity Management & Research Company LLC», οι δε εταιρείες FMR Co. Inc, FIMM και SelectCo έχουν επίσης συγχωνευθεί με την "Fidelity Management & Research Company LLC". Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Jumbo ΑΕΕ, που κατείχε έμμεσα η "FMR LLC", κατά την 01.01.2020, ήταν 15.778.004 ή ποσοστό 11,60%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 13,18%. Στην εν λόγω γνωστοποίηση αναφέρεται ειδικότερα ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών και συγκεκριμένα της "Fidelity Management & Research Company LLC" ανέρχεται σε 11,58% και συνυπολογίζεται στο ποσό που κατέχει η "FMR LLC".
CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. 5,0514 5,0514 9 Φεβ 2016
Το ποσοστό κατέχεται έμμεσα. H CAPITAL GROUP COMPANIES, INC ("CGC") είναι η μητρική εταιρεία της CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY Company ("CRMC")". H CRMC είναι μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ, που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια American Funds. Η CRMC διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων, της Capital Research Global Investors, της Capital International Investors και της Capital Investors World. Η CRMC είναι επίσης η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc, η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία των πέντε εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων (εταιρείες διαχείρισης CGII): Capital Guardian Trust Company, Capital International, Inc, Capital International Limited, Capital International Sarl και Capital International K.K. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, ούτε η Capital Group Companies ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της εταιρείας Jumbo για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι μετοχές, που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, που περιγράφηκαν παραπάνω.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 62,833 62,833 26 Ιαν 2021 -
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 16,78 16,78 18 Δεκ 2000 -
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 8,02 8,02 19 Ιαν 2004
α)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από ενεχυρίαση μετοχών. β)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από άρση (μερική) ενεχυρίασης μετοχών. γ)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε από τροποποίηση των όρων του ενεχύρου
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 31,9641 31,9641 7 Απρ 2010
Μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Καρέλια.
ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21,597 21,597 5 Μαϊ 2009 -
ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20,945 20,945 5 Μαϊ 2009 -
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 12,8286 12,8286 7 Απρ 2010
Μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Καρέλια.
ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ 7,15 7,15 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37,222 37,222 4 Δεκ 2017 Εταιρική πράξη -
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 34,315 34,315 31 Οκτ 2018 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Η εταιρεία κατέχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου μέσω της ελεγχόμενης κατά 100% από αυτή εταιρία «INTRADEVELOPMENT».
ALPHA BANK Α.Ε. 6,688 6,688 30 Απρ 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ 24,68 24,68 5 Ιουλ 2019 Κατέρχεται του 25% -
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15,8 15,8 10 Απρ 1998 -
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15,8 15,8 10 Απρ 1998 -
KAZAZIAN ASSET MANAGEMENT LLC 7,6449 7,6449 4 Ιουλ 2019 Ανέρχεται του 5%
Tο ποσοστό ελέγχεται έμμεσα, η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, είναι η εξής: Kazazian Capital Master Fund L.P. Legacy Worldwide Investments Ltd. Βασικός μέτοχος της εταιρίας είναι ο κ. Kirk Kazazian.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25,9 25,9 26 Μαϊ 2000 -
ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,9 25,9 26 Μαϊ 2000 -
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 24,587 24,587 1 Νοε 2019 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 17,459 17,459 26 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16,787 16,787 2 Σεπ 2014
Ο μέτοχος κος ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ προέβη την 02/09/2014 σε γονική παροχή 1.196.134 κοινών ονομαστικών μετοχών προς τον κο ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών του και δικαιωμάτων ψήφου του ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑ να κατέλθει από 1.406.134 σε 210.000 με ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου να μεταβληθεί από 19,735% σε 2,947%. Με την ως άνω γονική παροχή, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κου ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ είναι 1.196.134 με ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου 16,787%.
LJAMKOVIC SPOMENKA 5,702 5,702 25 Οκτ 2018 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
LJAMKOVIC MIRJANA 5,702 5,702 25 Οκτ 2018 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 5,033 5,033 23 Ιαν 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18,049 18,049 12 Μαρ 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 15,122 15,122 12 Μαρ 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 15,122 15,122 24 Οκτ 2017 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 12,097 12,097 10 Φεβ 2016 -
ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6,504 6,504 10 Φεβ 2016 -
ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 6,42 6,42 10 Φεβ 2016 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37,6 37,6 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16,83 16,83 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ 14,64 14,64 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,51 10,51 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A. 43,19 43,19 9 Αυγ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
VOXCOVE HOLDINGS LTD 10,07 10,07 18 Νοε 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Λόγω εσωτερικής αναδιάρθρωσης, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι μεταβολές σε σχέση με τα δηλωθέντα στο από 27.12.2017 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου του ν. 3556/2007: α) Η Urmailey Investments Limited την 15.02.2018 από εταιρία περιορισμένης ευθύνης μετατράπηκε σε κεφάλαιο εναλλακτικών επενδύσεων (Alternative Investment Fund) και μετονομάστηκε σε Folloe Fund VCIC Ltd,β) H Microstar Ltd την 26.03.2018 μετονομάστηκε σε Olympia Group Ltd κι εξακολουθεί να ελέγχεται αποκλειστικά (100%) από την Folloe Fund VCIC Ltd.,γ) H Olympia Group Ltd από την 01.01.2019 ελέγχει κατ' αποκλειστικότητα (100%) την Grey Squirrel Services Ltd. Η Olympia Group SΑ από την 01.01.2019 δεν κατέχει πλέον κανένα ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Grey Squirrel Services Ltd.
BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LTD 6,36 6,36 24 Ιουλ 2020 Ανέρχεται του 5%
Η εταιρεία Brevan Howard Capital Management Limited (BHCML), η οποία έχει έδρα στο Jersey, είναι αδειοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Jersey Financial Services Commission, οι ακόλουθα αναφερόμενοι, Brevan Howard TN Macro Master Fund Limited (BTN), Brevan Howard Master Fund Limited (BHM) και Brevan Howard Multi-Strategy Master Fund Limited (BMS) και κος Τρύφων και κα Δέσποινα Νάτση κατείχαν την 24 Ιουλίου 2020 συνολικά 11,233,029 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι, 6,36% του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Στην ως άνω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η BHCML διαχειρίζεται τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, τα οποία συνολικά την 24 Ιουλίου 2020 είχαν στην κυριότητά τους 2,8291% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ο κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση είχαν στην κυριότητά τους κατά την ως άνω ημερομηνία 3,5267% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
DRYNA ENTERPRISES COMPANY LTD 30,28 30,28 3 Φεβ 2010
Η ανωτέρω μεταβολή έλαβε χώρα μέσω δύο προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών και αποτελούν αμιγώς ενδοομιλικές συναλλαγές συνδυαζόμενες με συμφέροντα προσώπων των ιδίων οικογενειών.
NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD 25,19 25,19 20 Ιαν 2021 Ενδοομιλική Συναλλαγή
Η NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γΆ του Ν. 3556/2007, από την GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος, η οποία κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10,2 10,2 18 Σεπ 2006
Το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στην εταιρία ΛΑΜΨΑ ΑΝ. ΕΤ. ΕΛΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ανέρχεται σε 10,20% και συμπεριλαμβάνει το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του, ήτοι 0,40%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιριών TALANTON, ήτοι 4,81% και MEGABRIT LTD, ήτοι 4,99%, βάσει των άρθροων 7 και 8 του π.δ. 51/1992.
HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 8,25 8,25 20 Ιαν 2021 Ενδοομιλική Συναλλαγή
Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχε και κατέχει 1.762.550 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και ανήκει σε ποσοστό 100% στην GREFENCO HOLDINGS LTD, ο έλεγχος της οποίας όμως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του Ν.3556/2007, μεταβλήθηκε από κοινό με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη σε αποκλειστικό από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.
SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD 7,63 7,63 20 Ιαν 2021 Ενδοομιλική Συναλλαγή
Η SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3556/2007, από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, ο οποίος κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.
JP MORGAN PRIVATE BANK 5,6 5,6 28 Νοε 2006
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δήλωση της, η εταιρία κατέχει τις ανωτέρω μετοχές υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα για λογαριασμό πελατών της, όλοι εκ των οποίων έχουν συμμετοχή μικρότερη του 5%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,151 25,151 22 Φεβ 2013 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,18 20,18 27 Νοε 2006 -
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣ 13,491 13,491 22 Φεβ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57,13 57,13 8 Μαϊ 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Στο ανωτέρω ποσοστό του μετόχου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΒΙΔΑ, ήτοι 57,13%, συμπεριλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του μετόχου ήτοι 12,28%, ενώ η έμμεση συμμετοχή του μετόχου είναι μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας Lavipharm Group Holging S.A, ήτοι 21,86% και T&A Holdings (Luxembourg) S.a.r.l ήτοι 22,99%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 33,91 33,91 28 Δεκ 2007 -
ΛΙΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 33,57 33,57 28 Δεκ 2007 -
ΛΙΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13,33 13,33 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48,46 48,46 3 Σεπ 2014
Στις 03.09.2014 ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., απέκτησε -αιτία γονικής παροχής - από την μητέρα του Μάνου Όλγα του Ηλία 175.858 μετοχές της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Τα νέα ποσοστά επί των μετοχών (και δικαιωμάτων ψήφου) διαμορφώνονται σε 48,46% για τον κο Λούλη Νικόλαο ενώ η κα Όλγα Μάνου δεν κατέχει πλέον μετοχές στην εταιρία.
AL DAHRA HOLDING LLC 20,0 20,0 8 Νοε 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων μετοχών με έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 8/11/2013.

Η Al Dahra Holding LLC, η οποία είναι μητρική της Al Dahra International Investments LLC και αυτή με την σειρά της είναι μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L., γνωστοποιεί για λογαριασμό της και για τις θυγατρικές της (σύμφωνα με το Άρθρο 13 $1 του Ν.3556/2007), την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου της διότι η Al Dahra Agriculture Spain S.L., απέκτησε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1.902.786 μετοχές της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Σημειώνεται ότι την εταιρία Al Dahra Holding LLC ελέγχει ο Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi.
ΛΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7,48 7,48 21 Μαϊ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23,38 23,38 11 Οκτ 2021 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ο κ. Δούφος κατέχει ποσοστό 16,99% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα με τα τέκνα του και 6,39% στην ατομική του μερίδα.
ΔΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23,043 23,043 22 Ιουν 2010 -
ΔΟΥΦΟΥ ΥΒΟΝΗ - ΕΛΕΝΗ 10,06 10,06 21 Ιουν 2010 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 31,1935 31,1935 5 Ιαν 2021 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Στις 30.12.2020 δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η ανακοίνωση καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» με Αρ. ΓΕΜΗ 225501000 (Διασπώμενη), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του σε νέα εταιρεία (Επωφελούμενη), σύμφωνα με τα άρθρα 16 του Ν. 2515/1997 και 57 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, μαζί με την εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Διασπώμενης και την απόφαση της αρμόδιας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε οως άνω εταιρικός μετασχηματισμός. Την ίδια ως άνω ημερομηνία συστάθηκε η Επωφελούμενη με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», το σύνολο των μετοχών της οποίας κατέχεται από τη Διασπώμενη, η επωνυμία της οποίας τροποποιήθηκε σε «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings».Συνεπεία του ως άνω εταιρικού μετασχηματισμού, η εταιρεία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», υπό την ιδιότητα της καθολικής διαδόχου της Διασπώμενης, απέκτησε 296.066.666 δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, ήτοι η Επωφελούμενη «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» κατέχει άμεσα 31,1935% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ενώ η Διασπώμενη, ως μητρική της Επωφελούμενης, κατέχει έμμεσα 31,1935% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΘΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 46,417 46,417 5 Μαϊ 2015
Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ. ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρ. 9 παρ. 4 και της απόφασης 1/434/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με την από 31/5/2016 γνωστοποίηση του μετόχου Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, ο ως άνω μέτοχος, προέβη στις 5/5/2015 σε αγορά 17.977 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του Μετόχου μετά την συναλλαγή αυτή διαμορφώθηκε σε 46,417% έναντι 46,234% που ήταν πριν την κρίσιμη συναλλαγή. Η μεταβολή του ποσοστού 3% σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου επήλθε στην διάρκεια 6 ετών.
ΜΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14,151 14,151 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 14,031 14,031 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 16,02 16,02 20 Νοε 2014 -
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,36 14,36 20 Νοε 2014 -
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 14,36 14,36 20 Νοε 2014 -
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6,9906 6,9906 7 Ιαν 2010 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
STONE WORKS HOLDINGS COOPERATIEF U.A. 89,25 89,25 12 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 10,0 10,0 21 Μαϊ 2004
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,027 16,027 15 Σεπ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14,86 14,86 3 Δεκ 2015 -
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 12,71 12,71 25 Οκτ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΕΛΕΝΔΑ ΕΛΕΝΗ 6,7 6,7 10 Δεκ 2015 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,014 50,014 17 Σεπ 2019 Ανέρχεται του 50% -
SHEIKH KHALID BIN JASSIM A.J. AL-THANI 5,358 5,358 12 Μαρ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ποσοστό του κ. Sheikh Khalid Bin Jassim A.J. Al-Thani κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας MAL HOLDING LIMITED.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MOTOR OIL HOLDINGS LTD 41,528 41,528 17 Αυγ 2017 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
H MOTOR OIL HOLDINGS LTD κατέστη ελεγχόμενη επιχείρηση της MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED. Η MOTOR OIL HOLDINGS LTD ελέγχει άμεσα 1,528% και έμμεσα (μέσω της ελεγχόμενης από την ίδια PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED) 40,00% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Συνεπώς, λόγω μεταβολής της αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έμμεσα ελέγχει η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED διαμορφώνεται σε 41,528% από 0% προηγουμένως από την 17/8/2017. Η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED δεν κατέχει μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
DOSON INVESTMENTS COMPANY 8,78 8,78 30 Μαϊ 2011
Η DOSON INVESTMENTS COMPANY ελέγχεται μετοχικά από κοινού από τους κ.κ. Νίκο και Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26,537 26,537 31 Ιουλ 2019
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω των εταιριών ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 5,226 5,226 20 Οκτ 2021 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΛΗΤΩ 19,03 19,03 8 Μαρ 2011 -
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΑΡΕΤΗ 11,613 11,613 14 Ιουν 2007 -
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΛΗΔΑ 10,368 10,368 18 Ιουν 2009 -
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5,128 5,128 29 Φεβ 2008 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5,002 5,002 11 Μαρ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,1 52,1 17 Απρ 2000 -
ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΑ 32,54 32,54 19 Σεπ 2007 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,27 32,27 29 Οκτ 2015 -
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28,43 28,43 26 Φεβ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13,377 13,377 23 Δεκ 2003
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς των μετοχών του αποβιώσαντος μετόχου Πολύχρονου Γεωργίου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37,71 37,71 12 Ιουλ 2000 -
ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37,71 37,71 12 Ιουλ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 40,39 40,39 14 Δεκ 2015
Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, δημόσια προσφορά και μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές. Η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. υλοποιήθηκε στις 14.12.2015.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
COMPETROL ESTABLISHMENT S.A. 93,36 93,36 13 Ιουν 2018 Εταιρική πράξη
Η Competrol Establishment κατέχει το ανωτέρω ποσοστό ως εξής: α)111,652,630 μετοχές και 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Givenrise Investments Limited, και β)100 μετοχές και 0,00008% του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24,47 24,47 10 Νοε 2020 Ανέρχεται του 20% -
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 23,79 23,79 3 Μαρ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα μέσω της εταιρίας ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
TRUAD VERWALTUNGS AG 21,2826 21,2826 21 Οκτ 2020 Ανέρχεται του 20%
Η Truad Verwaltungs AG υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), ελέγχει 1.277.246 δικαιώματα ψήφου (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,08% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) μέσω του ελέγχου της Torval Investment Corp., η οποία ελέγχει την Lavonos Ltd., η οποία με τη σειρά της ελέγχει την Thrush Investment Holdings Ltd, η οποία ελέγχει: (α) άμεσα 5.047.811 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 20,0961% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (β) έμμεσα, μέσω του ελέγχου της εταιρείας Eagle Enterprises A.E., 298.027 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1865% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5,46 5,46 22 Ιαν 2021 Ανέρχεται του 5%
Η «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία», υπό την ιδιότητά της ως μητρικής εταιρείας σε ποσοστό 100% της «3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ», διαχειρίστριας εταιρίας των πιο κάτω αμοιβαίων κεφαλαίων, ελέγχει συνολικά ποσοστό 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 1.469.075 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) ως ακολούθως : (α) άμεσα 40.000 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 0,15% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (β) έμμεσα, υπό την ιδιότητα της ως μητρική της «3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ» διαχειρίστριας των αμοιβαίων κεφαλαίων «3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού», «3Κ Α/Κ Μικτό», «3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού», «NN HELLAS Μετοχικό» και «3Κ Α/Κ Αναγέννησις (ΟΕΕ)», 1.429.075 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,31% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Κουφόπουλος είναι ελέγχον πρόσωπο της «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία».
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,88 25,88 25 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται μέσω της ΑΝΑΒΑΚ TRADING AND INVESTMENT LTD.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,13 25,13 1 Νοε 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΝΑΤΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Joint Account) 6,02 6,02 11 Ιαν 2021 Ανέρχεται του 5% -
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 5,06 5,06 12 Οκτ 2020 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΡΙΣ 26,77 26,77 28 Ιουν 2021 Εταιρική πράξη -
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΛΥΜΠΑΡΕΤ 14,76 14,76 22 Σεπ 2021 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 27,0 27,0 7 Μαϊ 2021 Εταιρική πράξη
Από τις συνολικές μετοχές της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,123.761 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ' εφαρμογή του άρθρου 7α του ν. 3864/2010, όπως ισχύει.
PAULSON JOHN 18,62 18,62 7 Μαϊ 2021 Εταιρική πράξη
O κ. John A. Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc.,232.758.919 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7ατου Ν.3864/2010. Η εταιρεία Paulson & Co. Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.
HELIKON INVESTMENTS LTD 5,216 5,216 7 Μαϊ 2021 Εταιρική πράξη
Η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα (μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV) 65.217.391μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,216% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7ατου Ν.3864/2010.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LTD 67,0 67,0 6 Οκτ 2021
Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ελέγχεται κατά 100% από την China Shipping Group Co. Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη China COSCO Shipping Corporation Limited. Ως συνέπεια της συναλλαγής, η China COSCO Shipping Corporation Limited ελέγχει έμμεσα το 67% των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε. Σημειώνεται ότι η China COSCO Shipping Corporation Limited δεν ελέγχεται κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 7,1378 7,1378 6 Οκτ 2021 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66,668 66,668 31 Δεκ 2019 Ανέρχεται του 66,67% -
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15,17 15,17 19 Μαρ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
STERNER STENHUS GREECE AB 51,57 51,57 28 Ιουλ 2021 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ελέγχει η Sterner Stenhus Greece AB σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB (η οποία ελέγχεται από τον κ. Jan G?sta Lennart Lindeberg και ο οποίος κατ’ επέκταση ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου της τελευταίας) σύμφωνα με το αρ. 10 στοιχείο α) του ν. 3556/2007, ανέρχεται στο 51,57% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης ελέγχει την Sterner Stenhus Holding AB, η οποία ελέγχει την Sterner Stenhus Greece AB.
ERIK SELIN 17,22 17,22 28 Ιουλ 2021 Εταιρική πράξη
Ο κ. Erik Selin ελέγχει την εταιρία Erik Selin Fastigheter AB, η οποία ελέγχει την εταιρία Fastighets AB Balder. Έτσι, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ. Εrik Selin μέσω των παραπάνω ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών στην Εταιρία, ανέρχεται σε 15.000.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,22% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
ΤΣΙΚΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 9,81 9,81 28 Ιουλ 2021 Εταιρική πράξη
Η εταιρία Elias Tsiklos Holdings LTD απέκτησε 1.703.300 νέες μετοχές της Αύξησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ο κ. Ηλίας Τσίκλος ελέγχει την εταιρία ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ? ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την εταιρία Elias Tsiklos Holdings LTD. Επομένως, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο κ. Ηλίας Τσίκλος μέσω των παραπάνω ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, ανέρχεται σε ποσοστό 9,81% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CASTLELAKE, L.P. 98,15 98,15 23 Μαϊ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία που κατέχει έμμεσα, ως διαχειρίστρια επενδυτικών κεφαλαίων, η εταιρία CASTLELAKEL.P. ανήλθε την 23/05/2019 σε 98,15% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Αναλυτικότερα, η CASTLELAKE L.P. κατέχει, έμμεσα, το 63.39% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχεται άμεσα από την εταιρεία INVELREALESTATE(NETHERLANDS) IIBV και το 2.1% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχεται άμεσα από την εταιρεία ANTHOS PROPERTIES A.K.E., όπως είχε ήδη γνωστοποιηθεί με την από 17/05/2019 γνωστοποίηση της εταιρείας CASTLELAKEOPPRTUNITIESPARTNERS, LLC καθώς και το 29.81% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχεται άμεσα από την εταιρεία INVEL REAL ESTATE BV και το 2.85% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχεται άμεσα από την εταιρεία CL Hermes Opportunities L.P.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 49,631 49,631 31 Δεκ 2020 Εταιρική πράξη
O Χ. Στασινόπουλος κατέχει άμεσα 4.135.997 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (ποσοστό 34,746%) και έμμεσα (μέσω της εταιρείας 'LATOVER HOLDINGS LIMITED' συμφερόντων του) 1.771.830 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (ποσοστό 14,885% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας). Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό του μετόχου, άμεσο και έμμεσο, ανέρχεται σε 49,631%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,032 20,032 30 Σεπ 2011 -
ΚΟΥΤΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 9,9 9,9 25 Σεπ 2002
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση από το Υπ. Ανάπτυξης (Κ2-12406/25.09.2002) της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας "ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Ε" από την εταιρία "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε."
YIUTINOCO TRADING CO LTD 6,829 6,829 28 Μαϊ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών της εταιρίας, στις 28/5/2009

Ο κύριος Κωνσταντινίδης Σπυρίδων ασκεί επιρροή ή έλεγχο στην εν λόγω εταιρία.
JESSORE HOLDING CO LTD 6,489 6,489 15 Οκτ 2009
Η εταιρία ελέγχεται από την PRONTOSERVUS LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 51,123 51,123 20 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 51,123%. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει 51,123%.
HELIKON INVESTMENTS LTD 4,9388 1,54 6,4788 13 Σεπ 2021 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
JOHN ARTHUR BRAY CROKER 25,1431 25,1431 11 Νοε 2020 Ανέρχεται του 25%
Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 23,8997% και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 1,2434%.
ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11,481 11,481 29 Ιουν 2021 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3%
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας LOVATIA HOLDINGS LIMITED
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9,996 9,996 14 Μαϊ 2003 -
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9,996 9,996 14 Μαϊ 2003 -
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,792 9,792 5 Μαϊ 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50,17 50,17 6 Φεβ 2012 -
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 24,71 24,71 6 Φεβ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 55,404 55,404 31 Ιουλ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, στις 31/7/2009
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ XΡΗΣΤΟΣ 10,209 10,209 31 Ιουλ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, στις 31/7/2009
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 7,143 7,143 31 Ιουλ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, στις 31/7/2009

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μέσω της εταιρείας DAMIANCO HOLDINGS LIMITED OF CYPRUS.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 31,17 31,17 20 Δεκ 2019 Σύσταση / Άρση Ενεχύρου -
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 25,36 25,36 9 Οκτ 2019 Σύσταση / Άρση Ενεχύρου -
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 10,1792 10,1792 14 Οκτ 2019 Σύσταση / Άρση Ενεχύρου
Η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY(PIRAEUS SNF DAC)και έδρα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, η οποία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, απέκτησε τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου τα οποία απορρέουν από τις 1.534.328άυλεςμετοχές εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις 14Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η καταχώριση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ» της Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών η οποία καταρτίστηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της PIRAEUS SNF DAC, νομίμως εκπροσωπούμενης από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ?ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTION SΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η PIRAEUS SNF DAC, η οποία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατέχει συνολικά 3.210.874 δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ενεχυριασθείσες υπέρ αυτής 3.210.874 άυλες μετοχές εκδόσεως της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ και αντιστοιχούν αντίστοιχα συνολικά σε ποσοστό 10,1792% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 8,84 8,84 24 Μαρ 2020 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
ALPHA BANK Α.Ε. 7,93 7,93 14 Οκτ 2019 Σύσταση / Άρση Ενεχύρου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38,25 38,25 6 Φεβ 2004 -
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,75 19,75 21 Ιουλ 2005 -
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14,22 14,22 7 Ιαν 2004
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 23,74 23,74 11 Δεκ 2013 -
ALPHA BANK Α.Ε. 16,9 16,9 11 Δεκ 2013 -
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12,68 12,68 11 Δεκ 2013
Το ποσοστό αυτό του κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη (12,68%) αντιστοιχεί σε 8.283.286 μετοχές της Εκδότριας, εκ των οποίων τις 6.501.146 μετοχές (9,95%) ο κ. Σωτήριος Θεοδωρίδης τις κατέχει με άμεση συμμετοχή και τις 1.782.140 (2,73%) με έμμεση συμμετοχή μέσω των εταιριών «PASAL DEVELOPMENT S.A.» (0,56%) και «ΕΜΕΛ Α.Ε.» (2,17%), καθώς και σε αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου αυτής.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,71 10,71 11 Δεκ 2013 -
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10,37 10,37 24 Μαρ 2020 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 45,04 45,04 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑ Μ. ΦΩΤΕΙΝΗ 7,058 7,058 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7,052 7,052 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5,6 5,6 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑ Ι. ΦΩΤΕΙΝΗ 5,46 5,46 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 26,8 26,8 27 Οκτ 2020 Εταιρική πράξη
Η VIOHALCO SA/NV, κατέχει τα ανωτέρω δικαιώματα άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και SOVEL Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Χάλυβα Α.Ε.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 25,0 25,0 27 Οκτ 2020 Ανέρχεται του 20% -
SIDACIER HOLDING S.A. 11,63 11,63 27 Οκτ 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
RAPALLO INVEST HOLDING S.A. 7,05 7,05 12 Ιουν 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Η εταιρεία RAPALLO INVEST HOLDING S.A. ελέγχεται κατά 100% από το trust SPRINGFLOWER FOUNDATION, του οποίου δικαιούχος πλέον είναι ο κύριος Μαρσέλος - Χάρης Αμαρίλιο. Συνεπώς, ο κύριος Μαρσέλος - Χάρης Αμαρίλιο, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ελέγχει πλέον συνολικό ποσοστό 7,05% (άμεσα 0,25% και έμμεσα 6,80% μέσω της εταιρείας RAPALLO INVEST HOLDING S.A.) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
SALIX NOMINEES LTD 5,55 5,55 17 Οκτ 2012 -
ΠΙΖΑΝΤΕ ΒΙΚΤΩΡ 5,16 5,16 8 Οκτ 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA BANK Α.Ε. 19,33 19,33 16 Δεκ 2014 -
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17,23 17,23 15 Νοε 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ο κ. Σ. Μανωλόπουλος κατέχει ποσοστό 15,295% στην ΚΕΜ (ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) & 1,936% στην ΚΕΜ (ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ).
ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,931 16,931 30 Σεπ 2021 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ο κ. Μπέλλος κατέχει ποσοστό 16,871% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) και 0,060% στην ατομική του μερίδα.
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,15 16,15 15 Νοε 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39,28 39,28 5 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,6 13,6 16 Απρ 2015 -
FIDELITY INVESTMENTS 10,03 10,03 29 Σεπ 2003
Στο ανωτέρω ποσοστό, ήτοι 10,030%, συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου των εταιριών FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR Co), FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY (FMTC) και FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED (FIL)
ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,54762 6,54762 20 Απρ 2015
Από 20/4/2015, ο μέτοχος κ. Ανδρέας Στέγγος γνωστοποίησε ότι κατείχε μετοχές και δικαιώματα ψήφου 2.168.900 συνολικά (ποσοστό 6,54762%). Εξ αυτών άμεσα 84.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,25358% και έμμεσα ως beneficial owner μέσω δύο νομικών προσώπων 2.084.900 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,29404%. Το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερόμενα δύο νομικά πρόσωπα δεν υπερβαίνει το 5%.
ΣΤΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5,217 5,217 3 Δεκ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37,9318 37,9318 15 Μαρ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11,0583 11,0583 21 Απρ 2021 -
ATALE ENTERPRISES LTD 6,0 6,0 21 Απρ 2021 Ανέρχεται του 5%
Η ΑTALE ENTERPRISES LIMITED είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, o οποίος και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66,24 66,24 6 Ιουλ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό ο κος Γ. Σπύρου το κατέχει άμεσα και έμμεσα, μέσω της εταιρίας "AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
BELTERRA INVESMENTS LTD 68,88 68,88 27 Αυγ 2021 Δημόσια Πρόταση -
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 7,27 7,27 23 Μαρ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας άμεσα το 100% της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ)» η οποία ελέγχει άμεσα το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ)», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 50,0 50,0 21 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 24,02 24,02 20 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
SUEZ ENVIRONMENT COMPANY 5,0124 5,0124 8 Δεκ 2008
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου η εταιρία το κατέχει έμμεσα, μέσω των εταιριών: (α) SUEZ ENVIROMENT (3,534%), και (β) CALIGE (1,4784%), οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στην SUEZ ENVIROMENT COMPANY.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 41,86 41,86 29 Δεκ 2006 -
ΧΑΛΙΩΡΗ ΕΥΦΗΜΙΑ 20,226 20,226 31 Ιουλ 2013
Η εν λόγω μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προέκυψε λόγω της ακύρωσης ιδίων μετοχών στις 31/7/2013.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Β.Ε.Μ.Δ.Ε. ΛΤΔ 37,03 37,03 22 Ιουν 2021 Εταιρική πράξη
Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα μαζί με την ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:Ανδρέας Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Νέλλος Παναγιώτης Κανελλόπουλος,Παύλος Κανελλόπουλος, ΤάκηςΠαναγιώτης Κανελλόπουλος, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Ελένη Παπαλεξοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου.
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 9,88 9,88 23 Ιουλ 2019 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
FMR LLC 6,7 6,7 1 Ιαν 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Από την 1.1.2020, η "FidelityManagement & ResearchCompany" άλλαξε την επωνυμία της σε «FidelityManagement & ResearchCompanyLLC», οι δε εταιρείες FMRCo. Inc, FIMM και SelectCo έχουν επίσης συγχωνευθεί με την 'Fidelity Management & Research Company LLC". Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το ποσοστό που κατείχε έμμεσα η "FMRLLC", κατά την 01.01.2020, είναι 6,70%. Στην εν λόγω γνωστοποίηση αναφέρεται ειδικότερα ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών και συγκεκριμένα της "FidelityManagement & ResearchCompany LLC" ανέρχεται σε 5,33% και συνυπολογίζεται στο ποσό που κατέχει η "FMR LLC".
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
WRED LLC 52,07 52,07 6 Ιουλ 2020 Εταιρική πράξη
Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται άμεσα από την εταιρεία WREDLLC και έμμεσα από τις εταιρείες Varde Partners, Inc.και Varde Partners, L.P.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 44,7768 44,7768 30 Δεκ 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 22,0 22,0 18 Σεπ 2019 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται 17,37% άμεσα και 4,63% έμμεσα μέσω της εταιρίας «ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Μ.Ι.Κ.Ε.».
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20,88 20,88 18 Σεπ 2019 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται 16,83% άμεσα και 4,05% έμμεσα μέσω της εταιρίας «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΕ».
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56,568 56,568 22 Σεπ 2015
Το ποσοστό του κ. Δημήτριου Βαράγκη, μεταβλήθηκε συνεπεία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.507.937 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας λόγω μετατροπής Ομολογιών από το λήξαν Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Μετατρεψίμου σε Μετοχές. Συγκεκριμένα ο κ. Δ. Βαράγκης κατέχει πλέον άμεσα 1.518.081 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 32,044% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (έναντι 1.121.255 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 34,718% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε) και έμμεσα μέσω της ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ? ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε. κατέχει 1.161.843 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 56,568% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (έναντι 844.383 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 26,145% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου). Έτσι ο κ. Δ. Βαράγκης κατέχει συνολικά 2.679.924 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (56,568% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) έναντι 1.965.638 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (60,863% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρίας που κατείχε σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση του Ν. 3556/2007
ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,753 16,753 22 Σεπ 2015
Το ποσοστό του κ. Νικόλαου Σωσσίδη, μεταβλήθηκε συνεπεία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.507.937 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας λόγω μετατροπής Ομολογιών από το λήξαν Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Μετατρεψίμου σε Μετοχές.
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11,9 11,9 25 Φεβ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50,3 50,3 25 Απρ 2019 Εταιρική πράξη -
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 44,72 44,72 25 Απρ 2019 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32,27 32,27 14 Φεβ 2014
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται άμεσα και έμμεσα.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27,92 27,92 1 Μαρ 2021 Ανέρχεται του 25%
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα 4,66% και έμμεσα 23,25% μέσω του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ χορήγησε στον κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ, να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές της Viohalco που κατέχει το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19,2 19,2 1 Μαρ 2021 Κατέρχεται του 20%
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα μέσω των εταιριών Evia Holdings Corporation, Wheatland Holdings Ltd, Bluefountain Investment Inc και Cromach Corporation.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 74,617 74,617 17 Νοε 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Κοινή Επενδυτική Μερίδα - Κ.Ε.Μ.) 10,001 10,001 27 Απρ 2020 Ανέρχεται του 10%
Η κοινή επενδυτική μερίδα ανήκει στον κ. Φιλίππου Ιωάννη και στη σύζυγό του Φιλίππου Βασιλική.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51,0 51,0 8 Δεκ 2016 Κατέρχεται του 66,67% -
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΝΑ 15,96 15,96 8 Δεκ 2016 Ανέρχεται του 15% -
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 15,96 15,96 8 Δεκ 2016 Ανέρχεται του 15% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,34 36,34 28 Μαρ 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 28/3/2013.
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15,63 15,63 28 Μαρ 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 28/3/2013.
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 12,94 12,94 9 Ιουλ 1999 -
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 5,95 5,95 28 Μαρ 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 28/3/2013.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 40,667 40,667 13 Δεκ 2000 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 8,46 8,46 4 Ιαν 2000 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7,92 7,92 17 Σεπ 2004 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 7,86 7,86 17 Σεπ 2004 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 5,02 5,02 2 Νοε 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26,15 26,15 19 Μαρ 2010 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΛΕΚΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14,8 14,8 13 Φεβ 2001 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 7,08 7,08 21 Ιουν 2002 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 6,78 6,78 23 Οκτ 2000 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 6,59 6,59 23 Οκτ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,12 20,12 17 Δεκ 2010 -
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 17,99 17,99 29 Δεκ 2011
To ποσοστό του μετόχου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ συμπεριλαμβάνεται στην κοινή επενδυτική μερίδα
ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 5,173 5,173 14 Μαρ 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 33,48 33,48 30 Ιουν 2021 -
WATERWHEEL CAPITAL MANAGEMENT LP 10,42 10,42 13 Οκτ 2020 Ανέρχεται του 10% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 59,23 59,23 8 Αυγ 2013
α)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από ενεχυρίαση μετοχών. β)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από άρση (μερική) ενεχυρίασης μετοχών. γ)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε από τροποποίηση των όρων του ενεχύρου
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 11,92 11,92 7 Μαϊ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,98 8,98 8 Ιουλ 2008
α)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από ενεχυρίαση μετοχών. β)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από άρση (μερική) ενεχυρίασης μετοχών. γ)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε από τροποποίηση των όρων του ενεχύρου
ΛΙΑΡΤΣΗ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6,55 6,55 7 Μαϊ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CASALINI HOLDINGS LTD 33,85 33,85 3 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη
Μέτοχοι της εταιρείας «CASALINI HOLDINGS LIMITED» είναι τα Φυσικά Πρόσωπα, κ.κ. : Τζουζέππε Τζιάνο (30%), Αλέξανδρος Μπίλλης (30%), Δήμητρα Κατσίπη (30%) και Αριστοτέλης Νινιός (10%).
ΚΑΤΣΙΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΡΑΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 16,09 16,09 3 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη -
GIANO GIUSEPPE 16,05 16,05 3 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη -
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15,71 15,71 25 Αυγ 2021 Ανέρχεται του 15% -
ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12,45 12,45 25 Αυγ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
LEYENDA INVESTMENTS LTD 33,3141 33,3141 25 Μαϊ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
REALEST LINK Α.Ε. 25,0 25,0 5 Μαρ 2019 Φθάνει στο 25%
Η εταιρία ανήκει κατά 50% στον κ. Β. Καρακουλάκη και ατά 50% στον κ. Α. Μάμαλη.
ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 23,04 23,04 26 Απρ 2018 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται ως εξής: α) άμεσα 21,12% και β) έμμεσα 1,92 μέσω της εταιρίας A. Mamalis investments Ltd.
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 6,97 6,97 26 Απρ 2018 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ 51,04 51,04 28 Φεβ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 28,41 28,41 28 Φεβ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 5,13 5,13 29 Φεβ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 30,6 30,6 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29,7 29,7 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 29,7 29,7 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22,79 22,79 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
DURATECH CORPORATION 20,78 20,78 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.

Η εταιρία συμμετοχών είναι συμφερόντων του μετόχου κ. Δημήτρη Παπαντωνίου (100%)
ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12,37 12,37 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 10,05 10,05 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9,66 9,66 17 Σεπ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 27,0 27,0 12 Αυγ 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
PAULSON JOHN 18,62 18,62 12 Αυγ 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Η εταιρεία «Paulson & Co. Inc.» ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της «PHOENIX VEGA MEZZ PLC».
HELIKON INVESTMENTS LTD 5,968 5,968 12 Αυγ 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ARISTOTELIS MISTAKIDIS 5,638 5,638 25 Αυγ 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ONEDEALER Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 73,01 73,01 6 Αυγ 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Μέτοχος της εταιρείας «ONE DEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά ποσοστό 59,55% είναι η εταιρεία «FIRST ADVISORY & ΗΟLDINGS A.E.», το 99,10% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της οποίας ελέγχει, ο Νικόλαος Βαρδινογιάννης, μέσω των εταιρειών «Vivario Ltd» και «Kikero Ltd».
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 65,12 65,12 12 Μαρ 2010
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
THERMI A.E. 24,87 24,87 12 Μαρ 2010
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων