Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ADMIE (IPTO) HOLDING κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. H ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελεί το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο. Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Δυρραχίου 89 & Κηφισού
Ταχ Κωδ:10443
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210) 3636936 , 210 9466953
Telefax
Ιστοσελίδα www.admieholding.gr
Email office@admieholding.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΙΟΒΑΝΗ Ι ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΧΤΥΠΗ Χ ΝΙΚΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΞΥΔΗΣ Ι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (51,12%)
Προσωπικό Εταιρείας 2
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Lilian Filips
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Lilian Filips
Εισαγωγή στο Χ.Α. 19 Ιουν 2017
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες HELMSI   FTSE_EU   ATHEX_ESG   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΑΔΜΗΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 527.800.000

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων