Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εταιρία συμμετοχών.
Έτος Ίδρυσης 1970
Διεύθυνση 5ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Θ. 1129 -
Ταχ Κωδ:41110
ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνο 2410 - 688688
Telefax 2410 - 688510
Ιστοσελίδα http://www.biokarpet.gr
Email financial@biokarpet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ Α ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΑΡΑΣ Β ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ Ι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΣΔΕΚΗ Ν ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Σ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (27,724%)
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (19,808%)
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (12,51%)
ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (5,628%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 676
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ζωή Ζαχούλα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ζωή Ζαχούλα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 12 Νοε 1990
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Αλλα Οικοδομικά Υλικά (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_IN   ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΒΙΟΚΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 63.804.090

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων