Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δραστηριότητα Η δραστηριότητας αυτής είναι οι συμμετοχές σε ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις, ο σχεδιασμός, η προώθηση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.
Έτος Ίδρυσης 1879
Διεύθυνση Σταδίου 40
Ταχ Κωδ:102 52
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3265546 , (210)-3260000
Telefax (210)-3265811 , (210)-3264014
Ιστοσελίδα http://www.alpha.gr
Email communication@alpha.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΡΑΠΑΝΟΣ Θ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΨΑΛΤΗΣ Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ν ΣΠΥΡΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΙΔΑΛΗΣ Ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ ΕΛΛΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΛΗΜΕΡΗ Φ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΤΣΙΡΑΓΚΟΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
HARDWICK R ELANOR (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
DITTMEIER G CAROLYN (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
CHEVAL L JEAN (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
LEBOT C DIONY (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
UMBGROVE G JOHANNES HERMAN FREDERIK (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (9,0%)
REGGEBORGH INVEST B.V. (5,158%)
-
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 8228
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παναγιώτης Ραυτόπουλος, Δημήτρης Βογιατζής
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ιάσων Κεπαπτσόγλου, Στέλλα Τράκα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 2 Νοε 1925
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΤΡ   ΣΑΓΔ   FTSEA   ATHEX_ESG   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΛΦΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 3.020.696.417,16

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων