Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Δραστηριότητα Βιομηχανία και εμπορία προϊόντων από πλαστικές ύλες. Ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών ομοειδών ή παρεμφερών προϊόντων. Συνεργασία και συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις του αυτού ή συναφούς σκοπού.
Έτος Ίδρυσης 1974
Διεύθυνση ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
Ταχ Κωδ:19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλέφωνο (210)-5515555
Telefax (210)-5576192
Ιστοσελίδα http://www.pairis.gr
Email Hermes@pairis.gr, Sofia.Christopoulou@pairis.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΙΡΗΣ Ε ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΑΜΑΛΟΓΛΟΥ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΙΡΗΣ Α ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΙΡΗ Δ ΔΩΡΙΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ Α ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (19,75%)
ΠΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (15,59%)
ΠΑΙΡΗ ΔΩΡΙΣ (10,04%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 114
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Δωρίς Παΐρη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 8 Ιαν 1997
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_IN   ΔΟΜ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΑΙΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 5.443.755,27

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων