Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

Δραστηριότητα Διενέργεια τραπεζικών εργασιών.
Έτος Ίδρυσης 1925
Διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ 23
Ταχ Κωδ:106 72
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3669000
Telefax (210)-3669410
Ιστοσελίδα www.atticabank.gr
Email InvestorRelations@atticabank.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΩΥΣΗΣ Ε ΑΒΡΑΑΜ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΡΕΤΤΟΥ Χ ΕΛΕΝΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΚΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΙΜΙΛΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (69,5%)
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (20,11%)
Ε.Φ.Κ.Α. (8,4%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 624
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Απανωμεριτάκη Μαρίνα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σκούμπα Βασιλική
Εισαγωγή στο Χ.Α. 2 Ιουν 1964
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΤΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 112.674.447

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων