Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

Δραστηριότητα Εταιρεία χρηματοδοτικών συμμετοχών
Έτος Ίδρυσης 1916
Διεύθυνση ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4
Ταχ Κωδ:105 64
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3288100
Telefax (210)-3335009
Ιστοσελίδα www.piraeusholdings.gr
Email investor_relations@piraeusholdings.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
DE BOECK G KAREL (Αντιπρόεδρος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος)
ΜΕΓΑΛΟΥ Ι ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ Γ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BERGGREN S ARNE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
CUCCHIANI C ENRICO TOMMASO (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
HEXTER R DAVID (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΡΑΧΑΣ Α ΣΟΛΟΜΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
PANZURES D ANDREW (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
WEATHERSTON J ANNE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΛΑΔΕΣ Ζ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΝΤΑΣ Ν ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (61,34%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 11395
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιωάννης Σγάγιας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων)
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ξενοφών Δαμαλάς
Εισαγωγή στο Χ.Α. 17 Ιαν 1918
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΡ   FTSEB  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΕΙΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 110.807.890,6

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων