Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εμπορία και κατασκευή πάσης φύσεως παιδικών παιχνιδιών, δώρων και συναφών ειδών.
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση Οδός Ιωνίας Τ.Θ.:176
Ταχ Κωδ:57013
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ
Τηλέφωνο (2310)-572000
Telefax (2310)-572074
Ιστοσελίδα HTTP://www.ascompany.gr
Email tkoufou@ascompany.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΦΟΥ Δ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΤΑΛΑΣ Δ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ Ι ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Π ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΛΕΤΣΟΣ Χ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (32,2751%)
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (31,84%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 79
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Χαρίκλεια Τσαλουχίδου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χαρίκλεια Τσαλουχίδου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 13 Οκτ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Εμπόριο / Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSEA   FTSE_CD   FTSED   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΣΚΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 36.752.856

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων