Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εμπορία και κατασκευή πάσης φύσεως παιδικών παιχνιδιών, δώρων και συναφών ειδών.
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση Οδός Ιωνίας Τ.Θ.:176
Ταχ Κωδ:57013
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ
Τηλέφωνο (2310)-572000
Telefax (2310)-572074
Ιστοσελίδα HTTP://www.ascompany.gr
Email tkoufou@ascompany.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΦΟΥ Δ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΤΑΛΑΣ Δ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΡΚΑΔΗΣ Σ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ Ι ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (32,2751%)
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (31,84%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 79
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Χαρίκλεια Τσαλουχίδου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χαρίκλεια Τσαλουχίδου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 13 Οκτ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Εμπόριο / Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΕΜ   FTSEMSFW   FTSED   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΣΚΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 30.714.886,8

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων