ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Κατασκευή,συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), Μελέτη & εμπορία εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια (θέρμανση-κλιματισμός) και Κατασκευή Ειδικών Τεχνικών Έργων ως Κεντρικός Εργολάβος (EPC - BOP)
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση Λ.Ποσειδώνος 51
Ταχ.Κωδ: 183 44
Μοσχάτο
Τηλέφωνο (210)-9400720
Telefax (210)-9403782
Ιστοσελίδα www.deltatechniki.gr
Email ir@deltatechniki.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΑΤΑΚΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρίας  
Προσωπικό Ομίλου 11
Οι μετοχές της εταιρίας δεν διαπραγματεύονται
Κινητή αξία προς διαπραγμάτευση ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC815117CD9
Σύμβολο ΔΕΛΤΕΧΟ1

 


Πληροφοριακό Έγγραφο
Πληροφοριακό Έγγραφο της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε για την ένταξη των Εταιρικών Ομολόγων στην κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχουν εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης ΒΕΤΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στοιχεία έκδοσης ομολόγου


Ημ/νια έκδοσης 22.12.2017
Ημ/νια έναρξης  
Διάρκεια δανείου 7 έτη
Νόμισμα
Αριθμός ομολογιών 6.500
Ονομαστική αξία €1.000 εκάστη
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Τιμή έκδοσης 100% της ονομαστικής αξίας
Επιτόκιο 5,50% σταθερό ετήσιο
Εκτιμώμενα Κεφάλαια προς άντληση 37.550.000

 

 


Αριθμός μετοχών πριν την έκδοση 62.000.000

* Σε περίπτωση συνδυασμού Δ.Π. με Ι.Τ. ή και διάθεση υφιστάμενων μετοχών

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων