Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE24H

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Ιουλ 2024 3.554,75 0,56 1.325 3.559 3.500,25 210 3.547 2.964
18 Ιουλ 2024 3.535 1,29 1.355 3.535 3.497 161 3.526,25 3.035
17 Ιουλ 2024 3.490 0,29 1.081 3.505 3.467,25 143 3.490 2.607
16 Ιουλ 2024 3.480 -1,37 739 3.520 3.480 76 3.498,75 2.259
15 Ιουλ 2024 3.528,5 0,86 1.830 3.542,5 3.511 117 3.524,75 1.779
12 Ιουλ 2024 3.498,25 0,47 25 3.498,25 3.479 6 3.499,75 466
11 Ιουλ 2024 3.481,75 -0,03 155 3.500,25 3.481,75 41 3.484,75 486
10 Ιουλ 2024 3.482,75 -0,19 44 3.485,5 3.478 6 3.459,5 418
9 Ιουλ 2024 3.489,25 0,01 157 3.503 3.481,75 21 3.480,5 376
8 Ιουλ 2024 3.489 0,90 67 3.489 3.458,5 11 3.481,75 323
5 Ιουλ 2024 3.458 0,43 332 3.470 3.445,75 32 3.463,25 321
4 Ιουλ 2024 3.443,25 1,32 152 3.444,75 3.410,25 60 3.443,5 284
3 Ιουλ 2024 3.398,5 0,94 205 3.398,5 3.371,25 26 3.397,5 207
2 Ιουλ 2024 3.367 -1,19 172 3.392 3.367 90 3.368 270
1 Ιουλ 2024 3.407,5 1,58 37 3.407,5 3.376,25 10 3.407 225
28 Ιουν 2024 3.354,5 0,25 55 3.368,5 3.348,5 16 3.353 206
27 Ιουν 2024 3.346,25 -0,11 71 3.360,5 3.344 6 3.352,5 224
26 Ιουν 2024 3.350 -0,91 106 3.375 3.338 14 3.356,5 199
25 Ιουν 2024 3.380,75 -0,03 70 3.398 3.380,75 6 3.365,5 216
21 Ιουν 2024 3.381,75 0,40 23 3.383,75 3.381,75 2 3.389,25 186
20 Ιουν 2024 3.368,25 -0,51 47 3.388,25 3.366,75 5 3.373,5 166
19 Ιουν 2024 3.385,5 0,47 100 3.385,5 3.385,5 2 3.380,75 140
18 Ιουν 2024 3.369,75 0,94 20 3.369,75 3.369,75 1 3.377,5 40
17 Ιουν 2024 3.338,5 -4,87 41 3.384 3.338,5 2 3.361 21

FTSE24I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Ιουλ 2024 3.545 0,45 223 3.545,25 3.508 21 3.545 491
18 Ιουλ 2024 3.529 1,38 252 3.534,75 3.500 20 3.533,25 341
17 Ιουλ 2024 3.481 -0,71 158 3.505,5 3.479,75 13 3.496 180
16 Ιουλ 2024 3.506 -0,92 98 3.518,5 3.506 7 3.506 90
15 Ιουλ 2024 3.538,5 0,30 215 3.538,5 3.522,75 13 3.534 35

FTSE24L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE25C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE25F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων