Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE20L 0 0 0 0 1.725 55,5 3,32 3 0 18:42:02
FTSE21A 0 0 0 0 1.721,25 50,75 3,04 10 0 18:42:02
FTSE21B 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01
FTSE21C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01
FTSE21F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01
FTSE21I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων