Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE21C 0 0 0 0 1.961,5 -4 -0,20 9 0 18:42:48
FTSE21D 0 0 0 0 1.963 -1,25 -0,06 10 0 18:42:48
FTSE21E 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:00
FTSE21F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:00
FTSE21I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:00
FTSE21L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:00

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων