Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE24G 0 0 0 0 3.536 26,25 0,75 2 0 18:41:15
FTSE24H 0 0 0 0 3.498,25 13,5 0,39 1 0 18:41:15
FTSE24I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:03
FTSE24L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:03
FTSE25C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:03
FTSE25F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:03

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων