Πιστοποιήσεις

Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών, το Χρηματιστήριο Αθηνών χορηγεί: Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΔΑ) &  Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΔΠ).

Επίσης, για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Εκκαθαριστικών Μελών, η ΕΤ.ΕΚ. χορηγεί: Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΕΑ) & Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΕΠ).

Εκπαιδευτικά σεμινάρια


 


Πληροφορίες

Τρόπος Πληρωμής

Τα δίδακτρα κατατείθενται στην Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού 101-00-2002-046556 ή ΙΒΑΝ GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556. Το καταθετήριο της Τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ATHEXacademy μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: ATHEXacademy@athexgroup.gr

Επιδότηση ΟΑΕΔ

Τα σεμινάρια μπορούν να καλυφθούν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς για τα προγράμματα κατάρτισης & εκπαίδευσης από τον ΟΑΕΔ. Ενημερωθείτε για τη νέα εγκύκλιο ΛΑΕΚ και δείτε πως μπορείτε να ωφεληθείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.oaed.gr. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ.: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Παρεχόμενα σεμιναρίου

Με την διεξαγωγή του κάθε σεμιναρίου παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου
  • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονικό αρχείο

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία επικοινωνίας

 


Πιστοποιήσεις ATHEXGroup

Πιστοποιήσεις ATHEXClear

Πιστοποιήσεις Ε.Κ.

 

 

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων