Στον πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων εξετάσεων επαγγελματικής πιστοποίησης και αναγνώρισης επαγγελματικής επάρκειας για την πρόσβαση στις αγορές του Χ. Α.

 Ημερομηνία Εξέτασης Αρχείο
Αποτελέσματα εξετάσεων της 07/10/2017
Αποτελέσματα εξετάσεων της 02/07/2016
 Αποτελέσματα εξετάσεων της 04/07/2015
 Αποτελέσματα εξετάσεων της 16/11/2013
 Αποτελέσματα εξετάσεων της 30/03/2013
 Αποτελέσματα εξετάσεων της 27/10/2012
 Αποτελέσματα εξετάσεων της 25/02/2012
   

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων