ΔΑΚ

Η διαδικασία εισαγωγής Δ.Α.Κ. αφορά στα παρακάτω στάδια:

  • Στάδιο 1: Αξιολόγηση αίτησης εισαγωγής από το Χ.Α.
  • Στάδιο 2: Έγκριση εισαγωγής στο Χ.Α.
  • Στάδιο 3: Έναρξη διαπραγμάτευσης *

*  Για την έναρξη διαπραγμάτευσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η βεβαίωση του θεματοφύλακα του Δ.ΑΚ. για την επένδυση του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. βάσει των χρηματοπιστωτικών μέσων που συνθέτουν το δείκτη που παρακολουθεί ή στον οποίο επενδύει ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς ή βάσει των υποκείμενων στοιχείων που συνθέτουν το ενεργητικό του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής επιλέξτε:


Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων