GALAXY COSMOS MEZZ PLC

Δραστηριότητα

Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητά της συνίσταται στη διακράτηση και στη διαχείριση μέρους των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine Νotes) και των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Notes) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων δανείων έκδοσης της Alpha Bank SA, Galaxy και Cosmos.

Έτος ίδρυσης 2022
Διεύθυνση

Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D'Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο  +00357 22 022 882 
Fax  +00357 22 022 883
Site URL http://www.galaxycosmosmezz.com
Email info@galaxycosmosmezz.com
Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Καλλινίκου (Εκτελεστικό Μέλος)
Χριστιάνα Κοντεάτη (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Γεώργιος Κοντός (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Company staff number  
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α PLUS
ISIN CY0200252118
Σύμβολο ΓΚΜΕΖΖ

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
Πληροφοριακό Έγγραφο 'Ενταξης

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν προσφορά, πρόσκληση, παρότρυνση, προτροπή για πώληση ή απόκτηση ή εγγραφή για την αγορά κινητών αξιών, ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με κινητές αξίες ή προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για επένδυση, γενικά, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας και από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της.
Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν, ούτε μπορεί να εκληφθούν, αμέσως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, προερχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ιστοσελίδας. Εφόσον πρόκειται για δημόσια προσφορά, αυτή πραγματοποιείται αφού έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, οπότε δηλώνονται ρητώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορά και πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του λήπτη τους, ο οποίος οφείλει να ενεργεί και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι ενεργεί, βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία, έχοντας κατανοήσει και αποδεχθεί την παρούσα αποποίηση ευθύνης.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων