Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης


ΝΕΟ! Οδηγίες Εγκατάστασης νέας έκδοσης "ΕΡΜΗΣ 2"

Οδηγίες εγκατάστασης
Πιστοποιητικά - Athex
Nexus Personal Plugout 5.6.1
Nexus Personal Plugout 5.7.0.

 

Πληροφορίες για Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών "ΕΡΜΗΣ" μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαμόρφωση Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ" του ΕΡΜΗΣ

Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα αρχεία τύπου Excel τα οποία διαθέτει το ΑΤΗΕΧ για τη χρήση της υπηρεσίας "Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ" του ΕΡΜΗΣ, είναι αναγκαίο να ακολουθήσετε πρώτα τις παρακάτω οδηγίες για την κατάλληλη διαμόρφωση ενός ή περισσοτέρων σταθμών εργασίας.

Οδηγίες Διαμόρφωσης Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ" του ΕΡΜΗΣ
Οδηγίες επίλυσης προβλημάτων στα αρχεία excel (Soap Toolkit & 64bit MS Office)
Πρότυπα Αρχεία Τύπου EXCEL (32 bit) για συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 
Πρότυπα Αρχεία Τύπου EXCEL (64 bit) για συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Πρότυπα Αρχεία Τύπου EXCEL (32 bit) για συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Πρότυπα Αρχεία Τύπου EXCEL (64 bit) για συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Microsoft Soap Toolkit 3.0
MS SOAP30.dll 64bit

 

Διαμόρφωση Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Γνωστοποίηση Συναλλαγών βάσει του Ν.3340/2005" του ΕΡΜΗΣ

Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα αρχεία τύπου Excel τα οποία διαθέτει το ΑΤΗΕΧ για τη χρήση της υπηρεσίας "Γνωστοποίηση Συναλλαγών βάσει του Ν.3340/2005" του ΕΡΜΗΣ, είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί η διαμόρφωση ενός ή περισσοτέρων σταθμών εργασίας.

Οδηγίες Διαμόρφωσης Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας του ΕΡΜΗΣ.
Οδηγίες επίλυσης προβλημάτων στα αρχεία excel (Soap Toolkit & 64bit MS Office)
Πρότυπα Αρχεία Τύπου EXCEL (32 bit)
Πρότυπα Αρχεία Τύπου EXCEL (64 bit)
Microsoft Soap Toolkit 3.0
MS SOAP30.dll 64bit

 

Διαμόρφωση Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ" του ΕΡΜΗΣ

Οδηγίες Διαμόρφωσης Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ" του ΕΡΜΗΣ
Πρότυπο Αρχείο Τύπου EXCEL
Microsoft Soap Toolkit 3.0

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων