Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Αυγ 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΕΕΕ 24,8 1,14 54 4.979.266.141,392 98,6104 1
ΛΟΥΛΗ 2,19 0 25 9.373.353,3 0,1856 1
ΚΤΗΛΑ 1,63 -2,4 21 6.167.380,666 0,1221 1
ΕΒΡΟΦ 0,77 -3,51 24 2.526.807,36 0,05 1
ΚΡΙ 6,06 -0,66 26 52.097.428,282 1,0317 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων