Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (21 Ιαν 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΕΕΕ 30,96 -2,33 54 6.215.824.516,291 98,55 1
ΛΟΥΛΗ 2,48 -0,8 25 10.614.573,6 0,17 1
ΚΤΗΛΑ 1,83 0 21 6.924.114,49 0,11 1
ΕΒΡΟΦ 0,948 0 24 3.110.926,464 0,05 1
ΚΡΙ 8,22 -3,29 26 70.666.808,659 1,12 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων