Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (21 Ιαν 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΛΑΝΑΚ 1,03 -6,36 42 2.569.327,337 1,04 1
ΦΡΛΚ 4,305 -2,71 80 179.542.415,136 72,6 1
ΠΛΑΙΣ 4,04 -1,22 18 16.053.423,588 6,49 1
ΜΟΝΤΑ 0,645 0,78 16 1.941.192 0,78 1
ΑΣΚΟ 2,28 -2,56 36 10.773.837,216 4,36 1
ΜΟΤΟ 2,11 -2,77 59 36.413.325 14,72 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων