Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (29 Νοε 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΛΑΝΑΚ 0,75 0 42 1.870.869,42 1,0013 1
ΦΡΛΚ 3,08 -0,65 80 128.453.110,016 68,747 1
ΠΛΑΙΣ 3,01 0,33 18 11.960.595,297 6,4012 1
ΜΟΝΤΑ 0,686 0 16 2.064.585,6 1,1049 1
ΝΑΚΑΣ 2,26 0 25 3.582.100 1,9171 1
ΑΣΚΟ 2,08 0 36 9.828.763,776 5,2603 1
ΜΟΤΟ 2,21 0 45 29.089.125 15,5682 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων