Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (17 Σεπ 2021)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 1,17 1,3 89 2.442.870.116,306 35,53 1
ΑΤΤ 0,0884 13,04 19 7.747.222,402 0,11 1
ΕΤΕ 2,64 1,93 60 1.448.908.802,352 21,07 1
ΠΕΙΡ 1,416 0,64 47 832.144.394,251 12,1 1
ΕΥΡΩΒ 0,863 1,77 67 2.144.674.474,445 31,19 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων