Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (6 Φεβ 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 1,25 -0,4 89 2.612.381.159,7 26,8928 1
ΕΤΕ 4,439 1,35 60 2.436.252.338,5 25,0797 1
ΠΕΙΡ 1,956 2,95 55 1.345.145.058,503 13,8474 1
ΕΥΡΩΒ 1,3355 1,17 67 3.320.258.573,996 34,18 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων