Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Αυγ 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΕΠΣΙΛ 6,02 1,01 35 114.199.400 22,4525 1
ΕΝΤΕΡ 3,98 -2,69 46 54.924.000 10,7985 1
ΙΝΤΚΑ 1,774 0,11 68 100.848.352 19,8276 1
ΚΟΥΕΣ 4,43 -0,23 26 123.499.092,038 24,2809 1
ΒΥΤΕ 3,165 -2,62 32 16.018.453,915 3,1494 1
ΚΟΥΑΛ 0,42 0 32 3.675.184,128 0,7226 1
ΣΠΙ 0,646 0 26 1.697.118,228 0,3337 1
ΛΟΓΟΣ 1,03 0 30 1.464.660 0,288 1
ΙΝΤΕΚ 3,75 -0,27 38 44.852.244,075 8,8183 1
ΠΡΟΦ 3,35 1,06 54 43.466.348,088 8,5458 1
ΙΛΥΔΑ 1,1 -3,08 44 3.981.447,888 0,7828 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων