Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (17 Σεπ 2021)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΕΠΣΙΛ 13,9 8,17 35 65.191.000 18,1 1
ΕΝΤΕΡ 4,85 0 42 61.110.000 16,97 1
ΚΟΥΕΣ 14,62 -0,41 26 135.858.293,875 37,72 1
ΒΥΤΕ 2,77 -2,46 32 14.019.310,378 3,89 1
ΚΟΥΑΛ 0,302 3,07 32 2.642.632,397 0,73 1
ΣΠΙ 0,82 1,86 31 2.518.486,5 0,7 1
ΛΟΓΟΣ 1,14 -5 44 2.377.584 0,66 1
ΙΝΤΕΚ 3,58 -1,65 33 37.184.870,983 10,32 1
ΠΡΟΦ 5,66 -0,7 50 33.687.077,63 9,35 1
ΙΛΥΔΑ 1,54 -1,6 44 5.574.027,043 1,55 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων