Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (28 Νοε 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,117 1,74 100 36.164.328,759 8,0175 1
ΦΒΜΕΖΖ 0,063 -0,16 100 78.773.135,427 17,4637 1
ΓΚΜΕΖΖ 0,549 -1,61 100 47.730.699,036 10,5817 1
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,268 -2,37 100 47.871.203,86 10,6129 1
ΜΑΣΤΙΧΑ 1,41 0 100 10.293.000 2,2819 1
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,835 0 100 8.851.008,35 1,9622 1
ΕΧ 3,9 0 100 57.684.900 12,7886 1
ΠΕΡΦ 4,48 0,34 100 62.284.019,84 13,8082 1
ΟΠΤΡΟΝ 1,95 0 100 6.500.325 1,4411 1
ΦΟΥΝΤΛ 0,42 0 100 14.008.071,42 3,1055 1
ΒΙΝΤΑ 2,9 0 100 2.485.909 0,5511 1
REALCONS 2,5 0,4 100 53.750.000 11,9162 1
MED 0,96 0 100 11.441.155,2 2,5365 1
ΝΤΟΤΣΟΦΤ 4,24 0 100 13.228.800 2,9328 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων