Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (21 Ιαν 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΠΡΕΜΙΑ 1,63 -0,61 22 31.243.800,293 4,33 1
ΜΠΡΙΚ 2,18 -0,46 46 35.864.733,86 4,97 1
ΚΕΚΡ 1,868 -1,27 24 8.878.589,355 1,23 1
ΚΑΜΠ 2,23 -2,62 28 35.862.341,57 4,97 1
ΛΑΜΔΑ 7,195 -2,77 48 610.377.918,924 84,51 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων