Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (12 Ιουν 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,95 -0,67 23 49.750.268,358 3,2484 1
ΟΤΕ 13,72 -0,07 45 623.350.428,458 40,7015 0,242
ΕΠΣΙΛ 12,02 0,17 35 228.019.400 14,8885 1
ΙΝΤΚΑ 3,48 -2,93 75 218.196.000 14,2471 1
ΚΟΥΕΣ 5,4 2,27 26 150.540.653,952 9,8295 1
ΚΟΥΑΛ 1,28 12,28 27 9.450.473,472 0,6171 1
ΣΠΕΙΣ 6,8 -0,29 33 14.488.453,32 0,946 1
ΣΠΙ 0,694 2,06 37 2.713.574,006 0,1772 1
ΛΟΓΟΣ 1,37 0,74 30 1.948.140 0,1272 1
ΙΝΤΕΚ 5,98 1,7 55 157.884.896,169 10,3091 1
ΠΡΟΦ 4,82 1,47 58 68.733.868,438 4,488 1
ΙΛΥΔΑ 1,695 0,3 44 6.440.827,246 0,4206 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων