Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (12 Ιουν 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΡΑΙΓ 11,68 0,86 41 431.792.208,48 6,7927 1
ΟΛΥΜΠ 2,56 0,39 26 27.085.493,76 0,4261 1
ΦΡΛΚ 3,995 -0,87 80 166.613.693,024 2,6211 1
ΜΠΕΛΑ 26,3 -2,01 81 2.604.383.768,166 40,9706 0,899
ΚΥΡΙΟ 1,22 0 44 4.077.081,888 0,0641 1
ΟΤΟΕΛ 11,6 0,35 40 225.618.904,96 3,5493 1
ΙΝΛΟΤ 1,128 0,53 46 313.453.135,825 4,9311 1
ΜΟΝΤΑ 3,49 -1,69 16 10.503.504 0,1652 1
ΑΣΚΟ 2,62 -1,87 36 12.380.462,064 0,1948 1
ΔΡΟΜΕ 0,337 -0,3 28 3.276.179,2 0,0515 1
ΟΠΑΠ 14,7 -0,07 52 2.497.975.760,53 39,2967 0,883
ΣΕΝΤΡ 0,352 -1,4 38 13.526.320,291 0,2128 1
ΜΟΤΟ 2,88 2,13 53 46.020.960 0,724 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων