Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (24 Ιουλ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΡΑΙΓ 11,55 -1,28 45 468.643.502,25 7,2185 1
ΛΑΝΑΚ 0,95 0 40 2.256.921,84 0,0348 1
ΜΙΝ 0,595 -1,65 19 700.910 0,0108 1
ΟΛΥΜΠ 2,57 -0,77 26 27.191.296,47 0,4188 1
ΦΡΛΚ 4,06 -0,25 80 169.324.554,112 2,6081 1
ΜΠΕΛΑ 24,98 1,05 81 2.457.490.033,786 37,8526 0,893
ΚΥΡΙΟ 1,17 -1,68 51 4.532.031,972 0,0698 1
ΟΤΟΕΛ 11,78 -0,17 40 229.119.887,968 3,5291 1
ΙΝΛΟΤ 1,248 -0,16 46 346.799.214,104 5,3417 1
ΑΣΚΟ 2,8 -1,41 36 13.231.028,16 0,2038 1
ΔΡΟΜΕ 0,321 0 28 3.120.633,6 0,0481 1
ΟΠΑΠ 15,96 -0,44 52 2.712.502.583,91 41,7805 0,883
ΣΕΝΤΡ 0,347 -0,57 38 13.334.185,059 0,2054 1
ΜΟΤΟ 2,755 -2,65 53 44.023.522,5 0,6781 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων