Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (22 Ιουλ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΡΑΙΓ 11,89 0,59 45 482.439.068,55 7,3774 1
ΛΑΝΑΚ 0,95 -2,06 40 2.256.921,84 0,0345 1
ΜΙΝ 0,59 -6,35 19 695.020 0,0106 1
ΟΛΥΜΠ 2,58 2,38 26 27.297.099,18 0,4174 1
ΦΡΛΚ 4,075 3,16 80 169.950.137,44 2,5989 1
ΜΠΕΛΑ 25,2 -0,55 81 2.479.133.260,665 37,9108 0,893
ΚΥΡΙΟ 1,15 -1,71 51 4.454.561,34 0,0681 1
ΟΤΟΕΛ 11,7 0,86 40 227.563.895,52 3,4799 1
ΙΝΛΟΤ 1,26 0,8 46 350.133.821,932 5,3542 1
ΑΣΚΟ 2,79 0,36 36 13.183.774,488 0,2016 1
ΔΡΟΜΕ 0,321 0,31 28 3.120.633,6 0,0477 1
ΟΠΑΠ 16,01 1,27 52 2.721.000.399,023 41,6094 0,883
ΣΕΝΤΡ 0,345 0,58 38 13.257.330,967 0,2027 1
ΜΟΤΟ 2,81 3,5 53 44.902.395 0,6866 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων