Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (21 Ιαν 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
CENER 3,6 -1,1 19 130.071.273,804 8,47 1
ΕΠΣΙΛ 4,4 -0,45 35 82.544.000 5,37 1
ΕΝΤΕΡ 5,42 -1,45 42 68.292.000 4,45 1
ΠΑΠ 2,69 -4,61 47 34.142.224,269 2,22 1
ΠΛΑΘ 6,57 -1,5 39 112.078.722,46 7,3 1
ΜΠΡΙΚ 2,18 -0,46 46 35.864.733,86 2,33 1
ΑΒΑΞ 1,046 -3,15 24 36.230.473,377 2,36 1
ΟΛΥΜΠ 1,756 -1,9 36 25.724.708,136 1,67 1
ΦΡΛΚ 4,305 -2,71 80 179.542.415,136 11,69 1
ΚΑΜΠ 2,23 -2,62 28 35.862.341,57 2,33 1
ΙΝΤΚΑ 1,784 -3,04 68 92.197.120 6 1
ΕΥΠΙΚ 5,8 -1,69 43 66.190.528,058 4,31 1
ΠΛΑΙΣ 4,04 -1,22 18 16.053.423,588 1,04 1
ΟΤΟΕΛ 9,6 0,52 40 186.719.093,76 12,15 1
ΙΚΤΙΝ 0,774 -1,78 34 30.084.556,464 1,96 1
ΕΧΑΕ 3,98 -1,73 100 240.185.040 15,63 1
ΕΥΑΠΣ 4,68 0,86 21 35.675.640 2,32 1
ΙΝΚΑΤ 2,13 0,95 18 18.413.502,341 1,2 1
ΚΡΙ 8,22 -3,29 26 70.666.808,659 4,6 1
ΠΡΟΦ 6,62 -1,78 50 39.766.061,96 2,59 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων