Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Δεικτών FTSE/Χ.Α


 
28 Απριλίου 2016
 
 
Αλλαγές στους Δείκτες FTSE/Χ.Α.

 

Με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας, αναγνωσιμότητας και αποτελεσματικότητας των Δεικτών FTSE/X.A., το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell - εφαρμόζοντας μια πρακτική που έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν στην οικογένεια Δεικτών FTSE/X.A. - αποφάσισαν  να αναπροσαρμόσουν το επίπεδο τιμών

  • του Δείκτη FTSE/X.A. Large Cap (FTSE) πολλαπλασιάζοντας την τρέχουσα τιμή του επί 10
  • των Δεικτών FTSE/Χ.Α. Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) και FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης (FTSEB) πολλαπλασιάζοντας τις τρέχουσες τιμές τους επί 20

μετά το πέρας των συναλλαγών την 3η Παρασκευή του Ιουνίου 2016 (17/06/2016).

Μετά την πραγματοποίηση των αναπροσαρμογών οι Δείκτες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν αντιπροσωπευτικό μέτρο μέτρησης της δραστηριότητας στην Αγορά Μετοχών του Χ.Α., παράλληλα με την βελτίωση της διαπραγμάτευσης των προϊόντων που τους ακολουθούν.  

Πελάτες που χρησιμοποιούν ιστορικές τιμές των παραπάνω δεικτών θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αλλαγές, μετά το πέρας των συναλλαγών την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016  και πριν από την έναρξη των συναλλαγών την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία τους παραμένουν ακριβή.  

Θα επηρεαστούν η υψηλή, η χαμηλή, η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος του κάθε δείκτη ενώ δεν θα εκδοθούν επίσημες ιστορικές αξίες.Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 


 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους της ιστοσελίδας του, το εταιρικό του προφίλ και τη σύνοψη της αγοράς του.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων