Αναζήτηση

Δελτίο Τύπου Αλλαγών στους Δείκτες FTSE/XA

Δελτίο Τύπου

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/ΧΑ

 

Με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των δεικτών FTSE/ΧΑ Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) και FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης (FTSEB), το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο Οίκος FTSE θα αναπροσαρμόσουν το επίπεδο και των δύο δεικτών πολλαπλασιάζοντας τις τρέχουσες τιμές τους επί 10, μετά το πέρας των συναλλαγών της συνεδρίασης της 3ης Φεβρουαρίου 2015, εφαρμόζοντας πρακτική που έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν στην οικογένεια δεικτών FTSE/XA.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων