Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τους εγκυρότερους διεθνείς παρόχους δεικτών, υπολογίζει και διαχέει σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 30 δείκτες, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε στο τέλος της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο οι μετέχοντες της αγοράς, επαγγελματίες και μη, έχουν στη διάθεσή τους ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για τις επενδυτικές τους αποφάσεις αλλά παράλληλα και ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία, μέσω αδειοδότησης, χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα Προαίρεσης, ETFs και Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα. Το φάσμα των δεικτών που καλύπτεται είναι ευρύ και περιλαμβάνει βασικούς καθώς και κλαδικούς δείκτες, δείκτες συνολικής απόδοσης, όπως επίσης δείκτες συνεργασίας που καλύπτουν παράλληλα με την Ελληνική και αγορές του εξωτερικού.

Επιλογή δείκτη

ΓΔ

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:01 1.482,43 18,04 1,23

Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Χ.A. ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1980 με τιμή εκκίνησης τις 100 μονάδες και αποτελεί ένα αξιόπιστο μέτρο καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των μετοχών των εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

FTSE

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:01 3.629,22 51,27 1,43

FTSE/Χ.Α. Large Cap

Ο Δείκτης FTSE/X.A. 20 ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 23 Σεπτέμβριου 1997 με τιμή εκκίνησης τις 1.000 μονάδες και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited. Σκοπός του δείκτη είναι η καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των τιμών των μετοχών των είκοσι (20) μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

FTSEM

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:01 2.328,37 20,78 0,90

FTSE/Χ.Α. Mid Cap

Ο Δείκτης FTSE/X.A. Mid Cap ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 8 Δεκεμβρίου 1999 με τιμή εκκίνησης τις 1.000 μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited και σκοπός του δείκτη είναι η καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των τιμών των μετοχών των σαράντα (40) μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που ακολουθούν σε κατάταξη τις μετοχές που συνθέτουν τον υφιστάμενο δείκτη FTSE/X.A. 20.

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

FTSEA

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:01 865,64 12,08 1,42

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

Ο FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2002 με τιμή εκκίνησης τις 2.000 μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited και καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, τη δραστηριότητα όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

FTSED

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:01 3.998,17 46,95 1,19

FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Ο Δείκτης FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη καταγραφή της χρηματιστηριακής συμπεριφοράς 25 εταιρειών που παρουσιάζουν υψηλή απόδοση χρηματικών διανομών. Ο δείκτης ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 20 Μαρτίου 2020 με τιμή εκκίνησης τις 2,000 μονάδες

ΔΤΡ

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:01 1.348,71 26,91 2,04

FTSE/Χ.Α. Τράπεζες

Ο Δείκτης FTSE/X.A. Τράπεζες ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1980 με τιμή εκκίνησης τις 100 μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited και καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, την πορεία των μετοχών που συνθέτουν τον κλάδο Τραπεζών του Χρηματιστηρίου Αθηνών βάσει της κλαδοποίησης κατά ICB (Industry Classification Benchmark).

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων