24 Φεβ 2020 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15:20:50 49.900 7,4 369.260 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 14:39:28 50.000 14,165 708.250 14
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 12:19:17 350.000 1,576 551.600 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 12:07:14 138.000 13,5 1.863.000 20
ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 11:53:57 20.000 17,94 358.800 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 11:53:42 205.000 13,55 2.777.750 20
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 11:28:47 500.000 1,598 799.000 20
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 11:26:12 1.000.000 1,598 1.598.000 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 10:32:53 23.000 13,91 319.930 20
Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων