ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων 10.932 0,05 21.630,23 0,02 70.813.894,14 0,09
Έπιπλα 16.000 0,07 2.047 0,00 13.829.914,308 0,02
Ύδρευση 57.657 0,24 319.088,59 0,36 810.708.000 0,98
Αεροπορικές Εταιρείες 54.393 0,23 536.724,83 0,61 891.752.619 1,08
Αλλα Οικοδομικά Υλικά 81.431 0,34 46.485,48 0,05 121.410.911 0,15
Αλουμίνιο 4.496 0,02 9.861,38 0,01 71.310.098,2 0,09
Αναψυκτικά 15.473 0,07 427.731,12 0,49 10.390.504.536,61 12,55
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 0 0,00 0 0,00 30.990.051,84 0,04
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 618 0,00 2.282,48 0,00 68.701.274,4 0,08
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες 1.000 0,00 170 0,00 6.545.183,36 0,01
Διαφοροποιημένα Υλικά 0 0,00 0 0,00 7.364.527,5 0,01
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. 9.483 0,04 24.564,9 0,03 2.275.176.873,42 2,75
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 142.962 0,60 4.140.475,56 4,74 4.155.274.961,88 5,02
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 12.940 0,05 68.155,21 0,08 163.474.870,5 0,20
Διαφοροποιημένοι Έμποροι 39.636 0,17 170.762,05 0,20 225.731.317,52 0,27
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 1.808 0,01 11.510,6 0,01 24.333.264 0,03
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών 280.120 1,18 5.023.814,06 5,75 5.028.337.434,365 6,07
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 81.523 0,34 601.146,54 0,69 581.046.063,44 0,70
Εκδόσεις 0 0,00 0 0,00 5.679.196,875 0,01
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά 8.930 0,04 75.237,4 0,09 59.532.768 0,07
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 5.464.126,56 0,01
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης 6.598 0,03 4.539,89 0,01 12.978.900 0,02
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια 127.657 0,54 2.559.042,65 2,93 2.342.589.919,8 2,83
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 32.113 0,14 113.411,56 0,13 477.756.496,8 0,58
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 795 0,00 5.455,18 0,01 44.679.187,6 0,05
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου 4.532 0,02 31.542,78 0,04 24.739.883 0,03
Επενδυτικές Υπηρεσίες 235.189 0,99 1.156.953,85 1,32 292.084.320 0,35
Ηλεκρικά Εξαρτήματα 180.988 0,76 1.014.052,13 1,16 1.080.124.028,08 1,30
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία 15.190 0,06 4.446,34 0,01 29.325.903,74 0,04
Ιατρικός Εξοπλισμός 1.983 0,01 7.154,52 0,01 15.910.617,6 0,02
Καπνός 0 0,00 0 0,00 938.400.000 1,13
Κατασκευές 495.981 2,09 1.099.445,98 1,26 2.711.749.685,626 3,28
Κατασκευή Κατοικιών 12.374 0,05 27.041,49 0,03 89.525.370 0,11
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων 38.001 0,16 10.982,29 0,01 11.024.871,886 0,01
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα 15.004 0,06 6.718,16 0,01 57.234.918,41 0,07
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 12.000 0,05 5.518,75 0,01 27.735.979,22 0,03
Λογισμικό 31.525 0,13 205.578,73 0,24 607.634.092,26 0,73
Μεταλλουργία 230.748 0,97 858.400,96 0,98 2.204.412.598,346 2,66
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 639.236 2,69 53.159,21 0,06 32.789.895,108 0,04
Ξενοδοχεία & Πανσιόν 0 0,00 0 0,00 491.372.000 0,59
Οικιακές Συσκευές 0 0,00 0 0,00 2.110.659,2 0,00
Ορυχεία 299 0,00 10.231,6 0,01 16.591.980 0,02
Παιχνίδια 190.113 0,80 4.263.030,8 4,88 3.074.950.553,4 3,71
Πλαστικά 22.438 0,09 98.533,83 0,11 722.344.467,3 0,87
Προμηθευτές Βιομηχανίας 44.083 0,19 82.415 0,09 128.599.996,64 0,16
Ρούχα και Αξεσουάρ 0 0,00 0 0,00 20.584.375 0,02
Σίδηρος & Χάλυβας 24.377 0,10 31.793,86 0,04 117.233.646,71 0,14
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια 675.324 2,85 4.192.731,15 4,79 4.220.474.000 5,10
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 408.721 1,72 2.147.824,5 2,46 1.636.396.095,454 1,98
Ταξίδια & Τουρισμός 58.963 0,25 37.751,24 0,04 614.616.896,958 0,74
Τράπεζες 16.162.164 68,11 31.778.378,47 36,34 18.389.806.039,01 22,21
Τρόφιμα 12.524 0,05 94.371,39 0,11 341.687.359,25 0,41
Τσιμέντα 22.110 0,09 362.997,58 0,42 1.284.537.790 1,55
Τυχερά Παιχνίδια 842.891 3,55 10.426.311,43 11,92 6.036.271.944 7,29
Υλικά Συσκευασίας 9.007 0,04 9.079,34 0,01 117.577.510,92 0,14
Υλικό Υπολογιστών 27.211 0,11 91.964,66 0,11 206.388.871,38 0,25
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 855 0,00 6.505,6 0,01 106.680.000 0,13
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 32.028 0,13 443.076,78 0,51 669.076.752,64 0,81
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 343.298 1,45 1.442.321,68 1,65 1.174.997.045,8 1,42
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης 10 0,00 5,2 0,00 4.337.190 0,01
Υπηρεσίες Μεταφορών 6.159 0,03 126.938,6 0,15 747.686.000 0,90
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 836.698 3,53 12.239.276,07 14,00 6.353.186.331,4 7,67
Υπηρεσίες Υγείας 1.690 0,01 2.460,65 0,00 126.634.530,8 0,15
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 301.551 1,27 204.884,17 0,23 10.531.770,8 0,01
Φαρμακευτικά Προϊόντα 105.150 0,44 49.102,24 0,06 78.562.449,576 0,09
Ψυχαγωγία 500 0,00 272 0,00 82.500.291,168 0,10
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 5.045.633 98,92 343.166,95 70,24 182.704.636,7484 49,00
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 39.639.880 10,63
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα 200 0,00 394 0,08 6.566.995 1,76
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 2.000 0,04 1.346,99 0,28 7.314.006,9 1,96
Προμηθευτές Βιομηχανίας 115 0,00 58,4 0,01 11.906.860,86 3,19
Τρόφιμα 0 0,00 0 0,00 10.512.000 2,82
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 29.151 0,57 119.406 24,44 111.827.828,385 29,99
Υπηρεσίες Υγείας 0 0,00 0 0,00 2.400.188 0,64

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων