ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων 8.980 0,05 14.388,54 0,06 57.580.994,73 0,13
Έπιπλα 6.000 0,04 1.708,98 0,01 13.108.727,228 0,03
Ύδρευση 41.316 0,25 265.434,55 1,02 826.437.000 1,84
Αεροπορικές Εταιρείες 22.253 0,13 77.540,09 0,30 251.031.106,5 0,56
Αλλα Οικοδομικά Υλικά 36.967 0,22 21.750,43 0,08 88.739.248,5 0,20
Αλουμίνιο 16.266 0,10 12.635,81 0,05 25.282.671,18 0,06
Αναψυκτικά 12.628 0,08 297.377,09 1,15 8.730.534.708,72 19,40
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 130 0,00 130 0,00 19.300.446,8 0,04
Γενικές Ασφάλειες 8.040 0,05 28.808,3 0,11 99.013.237,2 0,22
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες 2.230 0,01 388,62 0,00 25.918.938,16 0,06
Διαφοροποιημένα Υλικά 0 0,00 0 0,00 4.006.302,96 0,01
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. 0 0,00 0 0,00 2.214.074.247,85 4,92
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 202.032 1,21 1.615.996,16 6,22 1.159.296.568,166 2,58
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 772.833 4,63 40.345,9 0,16 55.052.108,896 0,12
Διαφοροποιημένοι Έμποροι 19.177 0,11 67.227,32 0,26 262.943.693,01 0,58
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 0 0,00 0 0,00 8.423.856 0,02
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών 107.722 0,65 1.139.446,82 4,39 1.278.542.521,78 2,84
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 13.447 0,08 89.531,66 0,34 657.047.268,42 1,46
Εκδόσεις 0 0,00 0 0,00 8.904.410,8975 0,02
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά 9.339 0,06 37.718,76 0,15 28.564.416 0,06
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 5.879.875,32 0,01
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης 0 0,00 0 0,00 6.244.920 0,01
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια 135.928 0,81 1.559.402,72 6,01 1.330.573.172,48 2,96
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 1.622 0,01 2.743,17 0,01 383.222.366,4 0,85
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 135.311 0,81 87.888,59 0,34 76.782.385 0,17
Επενδυτικές Υπηρεσίες 73.407 0,44 209.665,89 0,81 171.991.800 0,38
Ηλεκρικά Εξαρτήματα 42.185 0,25 38.709,36 0,15 177.611.944,054 0,39
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία 65.964 0,40 15.456,08 0,06 23.865.218,216 0,05
Θαλάσσιες Μεταφορές 0 0,00 0 0,00 2.932.984,25 0,01
Ιατρικός Εξοπλισμός 1.649 0,01 2.864,26 0,01 7.690.131,84 0,02
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 16.616 0,10 86.485,12 0,33 1.592.359.313,85 3,54
Καπνός 0 0,00 0 0,00 728.640.000 1,62
Κατασκευές 570.380 3,42 1.153.952,84 4,44 1.016.923.650,69 2,26
Κατασκευή Κατοικιών 13.970 0,08 18.927,81 0,07 55.749.889,5 0,12
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα 100 0,00 34,4 0,00 36.368.437,312 0,08
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 1.010 0,01 303,1 0,00 9.837.704,3 0,02
Λογισμικό 23.691 0,14 38.243 0,15 97.752.686,66 0,22
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0 0,00 48.000 0,00
Μεταλλουργία 110.254 0,66 214.477,46 0,83 1.045.956.347,2 2,32
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 121.108 0,73 14.187,52 0,05 38.185.125,996 0,08
Ξενοδοχεία & Πανσιόν 0 0,00 0 0,00 460.449.875 1,02
Οικιακές Συσκευές 0 0,00 0 0,00 1.973.239,505 0,00
Ορυχεία 10 0,00 463 0,00 21.700.810 0,05
Παιχνίδια 47.039 0,28 757.213,61 2,92 2.210.971.083,75 4,91
Πλαστικά 19.574 0,12 40.680,8 0,16 510.364.421,94 1,13
Προμηθευτές Βιομηχανίας 7.838 0,05 5.620,13 0,02 72.663.940,365 0,16
Ραδιοτηλεοπτικοί Φορείς 0 0,00 0 0,00 6.047.614,32 0,01
Ρούχα και Αξεσουάρ 0 0,00 0 0,00 15.961.971 0,04
Σίδηρος & Χάλυβας 7.195 0,04 2.610,27 0,01 30.927.660,08 0,07
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια 402.558 2,41 1.369.667,51 5,28 1.423.320.000 3,16
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 554.121 3,32 3.122.018,17 12,03 1.164.399.578,856 2,59
Ταξίδια & Τουρισμός 4.282 0,03 4.290 0,02 228.172.376,462 0,51
Τράπεζες 12.199.810 73,09 7.578.069,51 29,19 4.195.325.175,4753 9,32
Τρόφιμα 9.664 0,06 56.630,1 0,22 391.961.413,64 0,87
Τσιμέντα 24.583 0,15 276.909,7 1,07 928.362.993,68 2,06
Τυχερά Παιχνίδια 302.849 1,81 1.303.152,51 5,02 2.743.261.013,059 6,09
Υγειονομικές Μονάδες 0 0,00 0 0,00 171.586.511,88 0,38
Υλικά Συσκευασίας 1.003 0,01 6.850,66 0,03 105.339.803,92 0,23
Υλικό Υπολογιστών 116 0,00 104,58 0,00 12.505.553,73 0,03
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 88 0,00 541,35 0,00 86.100.000 0,19
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 14.291 0,09 49.230,25 0,19 168.549.750 0,37
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 23.300 0,14 48.858,97 0,19 341.488.807,84 0,76
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης 1.837 0,01 1.790,38 0,01 25.374.305,25 0,06
Υπηρεσίες Μεταφορών 18.088 0,11 292.038,72 1,12 620.752.000 1,38
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 299.160 1,79 3.746.478,4 14,43 6.306.932.157,746 14,01
Υπηρεσίες Υγείας 726 0,00 872,51 0,00 104.083.176 0,23
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 0 0,00 0 0,00 2.959.279,26 0,01
Φαρμακευτικά Προϊόντα 12.520 0,08 3.656,2 0,01 14.915.660,76 0,03
Ψυχαγωγία 11.105 0,07 2.081,98 0,01 24.866.714,304 0,06
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 0 0,00 0 0,00 14.290.824,24 15,08
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 7.849.600 8,28
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 652 31,11 1.462,6 20,92 7.267.030 7,67
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 14.051.450 14,83
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 368 17,56 682,16 9,76 13.724.000 14,48
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 6.254.005,9 6,60
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1.076 51,34 4.845 69,32 17.981.354 18,97
Υπηρεσίες Υγείας 0 0,00 0 0,00 3.274.542,2 3,45
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 0 0,00 0 0,00 10.085.811,552 10,64

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων