Το αρχείο αυτό απεικονίζει την μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα κινητών αξιών ανά υποκείμενη αξία που επιτρέπεται:

  • να δανειστεί η ΕΤ.ΕΚ
  • να δανείσει ένας επενδυτής στην  ET.EK και
  • να εξασκήσει ημερησίως ένας επενδυτής

όπως αυτά περιγράφονται στην οικεία Απόφαση με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος Stock Repo.

 

Τίτλος Εγγράφου Αρχείο
 Όρια Προϊόντων Δανεισμού


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων