Περιέχεται η ημερήσια δραστηριότητα της εναλλακτικής αγοράς (ΕΝ.Α), στοιχεία συναλλαγών και στοιχεία διαπραγμάτευσης των χρεογράφων που διαπραγματεύονται.

Ενδεικτικά, στις σελίδες του ΗΔΤ της ΕΝ.Α περιλαμβάνονται: Αξία ημερήσιων συναλλαγών, ημερήσιες μέγιστες και ελάχιστες τιμές, ονομαστικές αξίες μετοχών,  συναλλαγές σε τεμάχια,  ποσοστιαία μεταβολή τιμών, συναλλαγές σε πακέτα.

Επιλογές

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων