Ομόλογα

CPLPB2

Ονομασία ομολόγου CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Δραστηριότητα Η CPLP Shipping Holdings PLC είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) που έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers). Η εταιρεία είναι θυγατρική της Capital Product Partners L.P. www.capitalpplp.com. Τα κοινά εταιρικά μερίδια της Capital Product Partners L.P. διαπραγματεύονται στο NASDAQ Stock Exchange, με το σύμβολo "CPLP" .
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWN, 11ος όροφος Γραφείο 1101
Ταχ Κωδ:1097
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλέφωνο +357 22021233
Telefax
Ιστοσελίδα www.cplpholdings.cy
Email info@cplpholdings.cy
Διοικητικό Συμβούλιο ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Ν ΚΩΣΤΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ Γ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΕΟΥΣΗΣ Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ Γ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΦΑΡΗΣ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΕΛΙΖΑ ΤΕΡΖΙΔΗ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 1 Ιαν 1900
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (27 Ιουλ 2022)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα CPLPB1
CPLPB2
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων