Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2006

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ανακοίνωση.

 

 

Ανακοίνωση

Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2006

9 Νοεμβρίου 2012 - Η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 31/12/2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2006. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2006 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2006 της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές και Στρατηγικού Σχεδιασμού της Εταιρείας (τηλ. 210-3366616) για την ανάληψη του το συντομότερο δυνατό

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων