Εισαγωγή Ομολόγων

Μέσω της έκδοσης ομολογιών και της εισαγωγής τους στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών μια εταιρία, σε οποιοδήποτε στάδιο επιχειρηματικής ωρίμανσης και αν βρίσκεται, μπορεί να χρηματοδοτήσει τα αναπτυξιακά της σχέδια.

Η εισαγωγή των ομολογιών είναι δυνατή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά ή στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αφορά τόσο σε Έλληνες όσο και σε αλλοδαπούς εκδότες και κάτω από οποιοδήποτε δίκαιο (π.χ. αγγλικό δίκαιο), πάντα με βάση τα προβλεπόμενα από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Νόμους (π.χ.Οδηγία Ενημερωτικού Δελτίου).

Στην αγορά ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών δύναται να εισαχθούν όλων των τύπων τα εταιρικά ομόλογα, ημεδαπών ή αλλοδαπών εκδοτών, όπως:

  • κοινά ομόλογα
  • μετατρέψιμα ομόλογα
  • ανταλλάξιμα ομόλογα
  • ομόλογα με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Η διαδικασία εισαγωγής και οι προϋποθέσεις έκδοσης εταιρικού ομολογιακού δανείου είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

 

Η άντληση κεφαλαίων μέσω ομολογιακών εκδόσεων υποστηρίζεται από την Υπηρεσία ΗΒΙΠ του ΑΤΗΕΧ

Για ομολογίες εκδοτών που δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη ανάπτυξη δείτε στην παρακάτω ενότητα: 

Για Νέες Εισαγωγές Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρακαλούμε επιλέξτε εδώ

Για το Πρόγραμμα SME Pre-listing Support της EBRD, που στοχεύει στην προετοιμασία Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για άντληση κεφαλαίων μέσω της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων