Μετοχές


Οι εταιρίες που επιθυμούν να εισάγουν τις μετοχές τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της Κύριας Αγοράς και της Εναλλακτικής Αγοράς, ανάλογα με τις ανάγκες και το στάδιο της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης.

 

Για τις Νέες Εισαγωγές Μετοχών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων