Υπηρεσίες

 

Η διαδικτυακή εφαρμογή Listings Service Desk της Διεύθυνσης Εισηγμένων Τίτλων (ΔΕΤ), είναι ένα  νέο μοντέλο καθημερινής ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των Εισηγμένων Εταιριών. Στόχος του Listings Service Desk της ΔΕΤ είναι η απλοποίηση και αυτοματοποίηση της επικοινωνίας σας με το Χρηματιστήριο.

Παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διεκπεραίωσης ερωτημάτων/ αιτημάτων εξουσιοδοτημένων χρηστών, για λογαριασμό εισηγμένων εταιριών, προς το Χρηματιστήριο.

Τα υποβληθέντα ερωτήματα/αιτήματα, καταγράφονται σε βάση δεδομένων και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας τους, από την υποβολή έως και την ολοκλήρωσή τους.

Για την υποβολή του ερωτήματος/αιτήματος σας, παρακαλούμε επιλέξτε Εισηγμένες εταιρίες.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων