Μέγιστος Όγκος & Aξία Εντολών

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν πληροφορία για το Μέγιστο Όγκο Εντολών τον οποίο ισχύει στα προϊόντα του Χρηματιστήριου Αθηνών προκειμένου να μην επιτρέπεται η εισαγωγή εντολών ασυνήθιστα μεγάλου όγκου:

Μέγιστος Όγκος Εντολών

 Document Description  Download
 1. Μετοχές
 

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν πληροφορία για την Μέγιστη Αξία Εντολών η οποία ισχύει στα προϊόντα του Χρηματιστήριου
Αθηνών προκειμένου να μην επιτρέπεται η εισαγωγή εντολών ασυνήθιστα μεγάλης αξίας:

Μέγιστη Αξία Εντολών

 Document Description  Download
 1. Παράγωγα
 2. Ομόλογα

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων