Γίνε Μέλος του Ομίλου ATHEX, μέσα σε τέσσερεις (4) εβδομάδες !!! Εάν το ενδιαφέρον σας αφορά την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης, του Εκκαθαριστικού Μέλους, ή του Θεματοφύλακα, δείτε αναλυτικά τις σχετικές ιστοσελίδες, πατώντας στα αντίστοιχα link που σας ενδιαφέρουν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής   Τεχνικές Υποδομές
     
  • Τήρηση βασικών απαιτήσεων συμμετοχής
  • Υποβολή εγγράφων και σχετικών φορμών
  • Πιστοποίηση Διαπραγματευτών & Εκκαθαριστών
 

Δικτυακή συνδεσιμότητα με το Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του Ομίλου

     
Δοκιμές   Συνεισφορά στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης
     
Αρχή δοκιμών-παραμετροποιήσεων   Ένα Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. συμμετέχει στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης και έχει το δικαίωμα να εκκαθαρίζει τις δικές του - ή και άλλων - συναλλαγές.
     
Έγκριση Ιδιότητας   Ενεργοποίηση
     
Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την ιδιότητα του μέλους ώστε να συμμετέχει στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης στο περιβάλλον παραγωγής.   Ενεργοποίηση στο περιβάλλον παραγωγής.
     

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων